Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2015 ]

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1170449 ΕΞ 2014/24.12.2014 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις εκμισθώσεις ακινήτων σε φορείς του Δημοσίου

(Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις εκμισθώσεις ακινήτων σε φορείς του Δημοσίου)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 24/12/2014
Αρ. Πρωτ:Δ14Β 1170449 ΕΞ 2014
Πρωτ. Εισ.: 1124231/ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β' «Έμμεσης φορολογίας»
ΤΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Τ. Σφελινιώτη, Σ. Κουρβετάρη 
Τηλέφωνο:210-3645832
Fax:210-3645413
e-mail:dfpa.bl @1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις εκμισθώσεις ακινήτων σε φορείς του Δημοσίου

Σχετ.: Το υπ' αριθ. πρωτ. 255793/10.09.2014 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο ζητούνται πληροφορίες αναφορικά με τη δυνατότητα επιλογής υπαγωγής στο ΦΠΑ των εκμισθώσεων ακινήτων σε φορείς του Δημοσίου, όπως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Ελληνική Αστυνομία, το Τελωνείο και άλλες υπηρεσίες Υπουργείων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' (ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, ως φορολογητέα παροχή υπηρεσίας λογίζεται η εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μισθωτή υποκείμενο στο φόρο, αυτοτελώς ή στα πλαίσια μικτών συμβάσεων, εφόσον ο εκμισθωτής το επιθυμεί και υποβάλλει για αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης.

Όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1180/18.7.2013, δικαίωμα επιλογής φορολόγησης έχουν οι εκμεταλλευτές ακινήτων που τα εκμισθώνουν σε άλλες επιχειρήσεις για την άσκηση της εμπορικής τους δραστηριότητας παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ, το Δημόσιο, οι ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατ' αρχήν δεν θεωρούνται ότι είναι υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα για τις πράξεις που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, οι εκμισθώσεις ακινήτων προς φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου δεν εμπίπτουν στις εκμισθώσεις του άρθρου 8.2.δ' (ii) για τις οποίες προβλέπεται δικαίωμα επιλογής φορολόγησης, εκτός αν οι εν λόγω φορείς αποκτούν την ιδιότητα του υποκείμενου στο φόρο προσώπου λόγω διενέργειας πράξεων παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών υπαγόμενων στο ΦΠΑ.Ο Γεν. Δ/ντής Φορολογικής Διοίκησης
Ιωάννης Μπάκας

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο