Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 666/8.1.2015 Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών

(Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 8 Ιανουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ : 666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 101 83
Πληροφορίες : Μ. Ρεκλείτη
Τηλέφωνο : 213 13 61133
Fax : 210- 3741140
e-mail : [email protected]

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών»


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 97 παράγραφοι 1γ, 2, 3, 4, 6β, και 8 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α').

2. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερειών, που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, απαραίτητων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών στις εκάστοτε γενικές βουλευτικές εκλογές, ως ακολούθως:

1. Οι φάκελοι καθώς επίσης όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας των μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών εσωκλείονται σε χωριστούς φακέλους ή δέματα για κάθε μία από τις βασικές εκλογικές περιφέρειες του τμήματος, σφραγίζονται με ασφάλεια και φέρουν στο κλείσιμό τους τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι ή δέματα περιλαμβάνονται στον εκλογικό σάκο του μεικτού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, τον οποίο μεταφέρει, με προσωπική του επιμέλεια, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και τον παραδίδει αμέσως στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο του Εφετείου, στο οποίο υπάγεται η έδρα του τμήματος.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσκολίας του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής στη μεταφορά του σάκου, ενημερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου ή ο Πρόεδρος του οικείου Εφετείου, καθώς και η αστυνομική αρχή, προκειμένου να φροντίσουν για την άμεση εξυπηρέτηση του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και την ασφαλή μεταφορά του εκλογικού σάκου στον, κατά νόμο, προορισμό του.

2. Οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών μπορούν να παρίστανται στις διαδικασίες των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 97 του π.δ 26/2012 και συγκεκριμένα:

α) στο άνοιγμα των εκλογικών σάκων των μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών και στη διανομή των δεμάτων με τους φακέλους της κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας από τη Γενική Εφετειακή Επιτροπή Ετεροδημοτών στις αντίστοιχες Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές,

β) στην τοποθέτηση όλων των φακέλων για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια σε ξεχωριστή κάλπη από τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές,

γ) στην αρίθμηση και αποσφράγιση των φακέλων, τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια από τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές, και

δ) στη σύνταξη συγκεντρωτικού πίνακα των αποτελεσμάτων, με σχετική πράξη, η οποία θα αναφέρει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για όλα τα εκλογικά τμήματα κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τα μέλη κάθε Ειδικής Εφορευτικής Επιτροπής,

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για την παρουσία αντιπροσώπων των συνδυασμών στα κοινά εκλογικά τμήματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο