Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-01-2015 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 1/12.1.2015 Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων

(Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 12/1/2015
Αριθμ. Πρωτ. A02/1102/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
10241 Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240 - 241
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 1

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων.


ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. 44/5.9.1994 εγκύκλιος.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Ο.Γ.Α. ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων, σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθ. Φ10034/17181/435/11.9.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γ.Γ.Κ.Α., με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για το εν λόγω θέμα και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Όσοι ασφαλίσθηκαν στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (ν. 1745/1987) πριν την 1/1/1993 και στη συνέχεια ασφαλίσθηκαν και στον συσταθέντα με το νόμο 2458/1997 Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α., μεταφέροντας τον χρόνο που είχαν στον προηγούμενο κλάδο (Πρόσθετης) στο νέο Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, θεωρούνται «Παλαιοί» ασφαλισμένοι. Τούτο διότι, ο χρόνος καταβολής εισφορών στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (ν. 1745/1987) θεωρείται, ύστερα από αίτησή τους, ως χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ο οποίος από 1/1/1998 συστάθηκε στον Ο.Γ.Α. (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2458/1997).

Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι πριν την 1/1/1993 μόνο στο Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. θεωρούνται «Νέοι» ασφαλισμένοι.

Δηλαδή, η διάκριση ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. σε «Παλαιούς» ή «Νέους» εξαρτάται από το εάν τυχόν χρόνος ασφάλισής τους, πριν την 1/1/1993, στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. έχει χαρακτηρισθεί ως χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή όχι, με βάση σχετικό έγγραφο του Ο.Γ.Α..

Κατόπιν των ανωτέρω, οι οδηγίες της υπ’ αριθ. 44/1994 εγκυκλίου μας (Κεφάλαιο Γ΄, περ. β΄) τροποποιούνται ανάλογα.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο