Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-1999 ]

ΠΟΛ.1166/6.8.1999 Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της προμήθειας των Ταχυδρομικών Πρακτορείων τα οποία διαθέτουν γραμματόσημα που βρίσκονται σε κυκλοφορία στην ονομαστική τους αξία, για λογαριασμό των ΕΛΤΑ - ΦΠΑ στις Υπηρεσίες ταχυδρομικών πρακτόρων

(Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της προμήθειας των Ταχυδρομικών Πρακτορείων τα οποία διαθέτουν γραμματόσημα που βρίσκονται σε κυκλοφορία στην ονομαστική τους αξία, για λογαριασμό των ΕΛΤΑ - ΦΠΑ στις Υπηρεσίες ταχυδρομικών πρακτόρων)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 1999
Αριθ.Πρωτ.:1075508/3653/348/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1166

ΘΕΜΑ: -Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της προμήθειας των Ταχυδρομικών Πρακτορείων τα οποία διαθέτουν γραμματόσημα που βρίσκονται σε κυκλοφορία στην ονομαστική τους αξία, για λογαριασμό των ΕΛΤΑ.
- Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες ταχυδρομικών πρακτόρων.

Με αφορμή ερωτήματα των ΕΛΤΑ που έχουν σχέση με τα παραπάνω θέματα, παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Τα ΕΛΤΑ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.2668/1998, είναι ο Φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και για την εκπλήρωση των σκοπών του και των υποχρεώσεών του για την παροχή αυτή, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου, μπορεί να χρησιμοποιεί και Υπηρεσίες τρίτων.

2. Τα ΕΛΤΑ για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε μικρούς Δήμους και Κοινότητες, καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η λειτουργία αυτοτελούς Ταχυδρομικού Γραφείου ΕΛΤΑ, αναθέτουν την εξυπηρέτηση του κοινού σε ορισμένους επιτηδευματίες (καφενεία, ψιλικατζίδικα, περίπτερα κ.λπ.). Μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά για λογαριασμό των ΕΛΤΑ, είναι και η πώληση γραμματοσήμων στην ονομαστική τους αξία, από πάγιο απόθεμα που τους διατίθεται από τα ΕΛΤΑ.
Για τις υπηρεσίες τους αυτές οι παραπάνω επιτηδευματίες (Ταχυδρομικοί Πράκτορες) θα λαμβάνουν από τα ΕΛΤΑ ποσό προμηθείας που θα υπολογίζεται στην ονομαστική αξία των πωλούμενων γραμματοσήμων.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. κθ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986, απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση στην ονομαστική τους αξία γραμματοσήμων που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και για τη διευκόλυνση των συναλλαγών αυτών, με στόχο την εξυπηρέτηση του κοινού που κατοικεί σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η λειτουργία Ταχυδρομικού Γραφείου των ΕΛΤΑ, γίνεται δεκτό να απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ και η προμήθεια που εισπράττουν τα πρόσωπα αυτά (Ταχυδρομικά Πρακτορεία) για τη διάθεση γραμματοσήμων που βρίσκονται σε κυκλοφορία στην ονομαστική τους αξία (δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο) από πάγιο απόθεμα που θα τους διατίθεται από τα ΕΛΤΑ και η οποία θα αποδίδεται στους δικαιούχους κατά την εκκαθάριση που θα γίνεται με τα ΕΛΤΑ σε τακτά χρονικά διαστήματα.

5. Τέλος, η προμήθεια που εισπράττουν οι ταχυδρομικοί πράκτορες για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχουν για λογαριασμό των ΕΛΤΑ (διανομή και λήψη αλληλογραφίας και δεμάτων), η οποία συνίσταται σε πάγια αμοιβή και σε αμοιβή κατά τεμάχιο, υπάγεται στο ΦΠΑ.

Αντίθετα, η αμοιβή που αφορά την πληρωμή συντάξεων και ταχυδρομικών επιταγών, για λογαριασμό των ΕΛΤΑ, απαλλάσσεται με τις διατάξεις της περ. κστ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο