Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-1999 ]

ΠΟΛ.1165/30.7.1999 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκμάθησης κομπιούτερ

(Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκμάθησης κομπιούτερ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 30/7/1999
Αρ.Πρωτ.:1005044/269/16/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1165
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εκμάθησης κομπιούτερ.


Με αφορμή σχετικά με το πιο πάνω θέμα ερωτήματα και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την περ. ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986, που αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν.2093/1992 και ισχύει από 25.11.1992, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή πράξεις παράδοσης αγαθών που παρέχονται από Δημόσια Εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή.

Οπως έχει γίνει δεκτό με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 της υπ' αριθ. 1131481/7043/0014/ ΕΔΥΟ, στην απαλλαγή από το ΦΠΑ εμπίπτουν όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και η επιμόρφωση ή επανακατάρτιση που παρέχεται με τη μορφή σεμιναρίων, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που την παρέχει.

Οπως διευκρινίστηκε στην υπ' αριθ. 10/Π.4336/3162/10.7.1987 εγκύκλιο, η έννοια της επαγγελματικής εκπαίδευσης προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α'/1985). Ετσι από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι επαγγελματική εκπαίδευση είναι αυτή που επιδιώκει να μεταδώσει στους σπουδαστές τεχνικές ή άλλες εξειδικευμένες γνώσεις ή γνώσεις επαγγελματικές και να καλλιεργήσει σ' αυτούς επιδεξιότητες, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να ασκήσουν με επιτυχία ορισμένο επάγγελμα.

2. Με βάση τα αναφερόμενα ανωτέρω απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης με τη μορφή σεμιναρίων σε θέματα πληροφορικής, εφόσον αυτή συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων επαγγελματικής κατάρτισης.
Αντίθετα, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σχετικά με το χειρισμό και τη λειτουργία συγκεκριμένων Η/Υ που συνδέεται με την πώληση αυτών, χωρίς να παρέχεται γενικότερη εκπαίδευση σε σχετικά θέματα, δεν εμπίπτει στις
απαλλακτικές διατάξεις της παρ. 1 ιγ' του άρθρου 18 του Ν.1642/1986, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με τις προαναφερόμενες εγκυκλίους και, ως εκ τούτου, υπάγονται σε ΦΠΑ με συντελεστή 18%.

3. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σχετικά με τους Η/Υ που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ως σκοπό την απόκτηση γνώσεων ψυχαγωγικού χαρακτήρα και οι οποίες πολλές φορές παρέχονται στα πλαίσια εξυπηρέτησης αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου (π.χ. απασχόληση παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους κ.λπ.) δεν υπάγονται στις απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1642/1986 και τούτο επειδή οι υπηρεσίες αυτές δεν συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα στοιχεία για να χαρακτηριστούν ως υπηρεσίες εκπαίδευσης κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο