Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-01-2015 ]

Αρ. πρωτ.: 62760/24.12.2014 Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης συντηρούμενου μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κατόχου άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης

(Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης συντηρούμενου μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κατόχου άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 62760

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελ. Βασταρδή
Τηλέφωνο : 213 136 1387
Fax : 213 136 1286
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης συντηρούμενου μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κατόχου άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης.

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 62760/3.12.2014 ερωτήματος, το οποίο καταθέσατε στην υπηρεσία μας, και λαμβανομένων υπόψη:

Α) ότι στο άρθρο 6 περίπτωση (ε) του ν.4251/2014 απαραίτητη προϋπόθεση του δικαιώματος διαμονής πολίτη τρίτης χώρας αποτελεί «η πλήρης ασφάλιση ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς […] πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα για εργασία και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον είναι συντηρούμενα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται, αναλόγως του επαγγέλματος που ασκούν, αντίστοιχα με τους ημεδαπούς. Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα για τους λοιπούς λόγους μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς» και

Β) ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν.4251/2014 «Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να διατηρεί την οικογενειακή σχέση με τα συντηρούμενα μέλη της οικογένειάς του και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις», σας γνωρίζουμε ότι το μέλος οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που επιθυμεί να ανανεώσει την άδεια διαμονής του, θα πρέπει να καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος. Εν προκειμένω, επειδή ο συντηρών δεν εργάζεται, προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημα ανανέωσης συντηρούμενου μέλους με ιδιωτική ασφάλιση, ομοίως θα πρέπει να προσκομισθεί και από τον συντηρούντα.


Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Γεώργιος Βαλαδώρος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο