Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-1999 ]

ΠΟΛ.1163/3.8.1999 Διαδικασία απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε κατοίκους εξωτερικού

(Διαδικασία απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε κατοίκους εξωτερικού )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 3 Αυγούστου 1999
Αριθμ. Πρωτ.: 1074091/2089

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛ.: 1163
ΤΜΗΜΑ: A΄

ΘΕΜΑ : Διαδικασία Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε κατοίκους εξωτερικού.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με την υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 ΑΥΟ (άρθρο 7, παρ. 4) ορίζεται ότι αρμόδια ΔΟΥ για την απόδοση ΑΦΜ στις περιπτώσεις κατοίκων εξωτερικού (Ελλήνων ή αλλοδαπών) που αποκτούν στην Ελλάδα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα, τα οποία όμως δεν προέρχονται από την άσκηση επιτηδεύματος, είναι η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

Με την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης ΑΦΜ, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις μη έγκαιρης εξυπηρέτησης των κατοίκων εξωτερικού, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των περαιτέρω συναλλαγών τους στην Ελλάδα.

Για τους λόγους αυτούς, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης της συγκεκριμένης αυτής μερίδας πολιτών, αλλά και της απλούστευσης των διαδικασιών απόδοσης ΑΦΜ, προς ο σκοπό αποσυμφόρησης της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, η διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ

θα διενεργείται σύμφωνα με τα κατωτέρω:

1. Οι κάτοικοι εξωτερικού που βρίσκονται στην Αθήνα θα προσέρχονται στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, όπου θα τους χορηγείται ΑΦΜ.

2. Οι κάτοικοι εξωτερικού που βρίσκονται εκτός Αθηνών έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ για να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.

Στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε:

α) Εάν η ΔΟΥ στην οποία προσέρχονται για να λάβουν ΑΦΜ είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS, υποβάλλεται η Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ.

Διενεργείται έλεγχος των στοιχείων, αποδίδεται ΑΦΜ και αμέσως γίνεται μεταγραφή του φορολογούμενου στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Στη συνέχεια, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ και Βεβαίωση Μεταγραφής του.

β) Εάν η ΔΟΥ στην οποία προσέρχονται να λάβουν ΑΦΜ δεν είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS και, ως εκ τούτου, δεν χρησιμοποιούνται τα έντυπα του TAXIS, υποβάλλεται το σχέδιο του συνημμένου στην παρούσα εντύπου "ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ".

Στη συνέχεια, διενεργείται έλεγχος των στοιχείων και αποστέλλεται αυθημερόν με Fax στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού το ανωτέρω έντυπο, προκειμένου να αποδοθεί ΑΦΜ. Σημειώνεται ότι η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού για τα fax που έχουν ήδη περιέλθει σ' αυτή από τις άλλες ΔΟΥ θα χορηγήσει ΑΦΜ σύμφωνα με την προϊσχύουσα διαδικασία. Η κατά τα ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται μετά την έκδοση της παρούσας διαταγής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο