Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-2015 ]

ΠΟΛ.1262/29.12.2014 Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθμένα και τη ζώνη λιμένα.

(Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθμένα και τη ζώνη λιμένα.)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΠ205AΕΞ2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ. : 10437 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Κανελλάκη Μ.
Τηλέφωνο : 210 – 5233283
FAX : 210 - 5237417

ΠΟΛ 1262/2014

ΘΕΜΑ : Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθμένα και τη ζώνη λιμένα.

ΣΧΕΤ. : Το υπ΄ αριθ. 511.24/2014/Αρ. Σχεδίου: 4430/24-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωση σας, το πιο πάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο αφορά την αρμοδιότητα αστυνόμευσης του αιγιαλού, της παραλίας, της θάλασσας, του πυθμένα και της ζώνης λιμένα για την εκτέλεση παρανόμων έργων και παρακαλούμε σε περίπτωση που διαπιστώνονται αυθαίρετες επεμβάσεις στους εν λόγω κοινόχρηστους χώρους από τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητάς σας, να ενημερώνονται σχετικά οι οικείες Λιμενικές Αρχές.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώσει τις Λιμενικές Αρχές ότι σε περίπτωση που διαπιστώνονται σχετικές παραβάσεις, μετά την ισχύ των διατάξεων της υποπερίπτωσης (αα΄) της περ. β΄ , της παρ. 5, του άρθρου 105, του Π.Δ. 111/2014 (178 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», θα πρέπει άμεσα να ενημερώνονται, αντίστοιχα, οι κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας, προκειμένου να προβούν στην προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία λήψη μέτρων προστασίας των παραπάνω χώρων, για την διασφάλιση της κοινοχρησίας και των δικαιωμάτων του Δημοσίου.

Ο Γενικός Διευθυντής
Κ. Μασούρας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο