Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-1999 ]

ΠΟΛ.1162/27.7.1999 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.2731/1999 - Απόδοση στους ΟΤΑ του 10% του Τέλους Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων

(Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.2731/1999 - Απόδοση στους ΟΤΑ του 10% του Τέλους Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 27 Ιουλίου 1999
Αρ.Πρωτ.:1073253/4212/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.28/07/1999/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων) ΠΟΛ.: 1162
ΤΜΗΜΑΤΑ Δ΄και Ε΄

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν.2731/1999.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2731/1999, αναφορικά με την απόδοση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ποσοστού 10% από το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
Παρακαλούμε από 1.11.1999 τα ποσά που εισπράττονται για τέλη διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων όπως επιμερίζονται κατά την είσπραξη σε ποσοστό:

α) 90% υπέρ του Δημοσίου και στους ΚΑΕ 1251 και 1252, κατά περίπτωση και
β) 10% υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια, όπου και αποδίδεται στο τέλος του μήνα.

Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας,
ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις Ν.2731/1999
.......................
Αρθρο 23
Τρόπος απόδοσης στους Ο.Τ.Α. ποσοστού του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και άλλες φορολογικές διατάξεις

1. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α') αντικαθίστανται ως εξής:

"3. Για τη χορήγηση της αναφερόμενης στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, καθώς και για τη διατήρησή της σε ισχύ κατ' έτος, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων ετήσιο και αδιαίρετο τέλος, με την ονομασία "Τέλος Διενέργειας Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων", το οποίο από 1.11.1999 επιμερίζεται σε ποσοστό 90% υπέρ του Δημοσίου και σε ποσοστό 10% υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα
ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια...".

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο