Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-2014 ]

Αριθμ. 2137/22.12.2014 Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2015

(Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2015)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. 2137

(ΦΕΚ Β' 3483/24-12-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τηλέφωνο : 210 3701837-835
FAX : 210 3701850

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέμα: « Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2015»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26, του Ν. 2515/1997/ΦΕΚ 154/Α΄/25.7.1997 «Περί Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 2733/1999/ΦΕΚ 155/Α΄/30.7.1999 «Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287 Α΄/2013).

4. Την υπ’ αριθμ. 465/21.5.2009 πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ)».

5. Την υπ’ αριθμ. 2136/22−12−2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

6. Την υπ’ αριθμ. 2/4111/0023Α/21.1.2013 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου του θεσμού των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/7−10−2009).

8. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄/2012).

10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄/2012).

11. Την από 15.12.2014 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την ένταξη των παρακάτω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (με αλφαβητική σειρά) στην ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου από την 1.1.2015 για περίοδο ενός ημερολογιακού έτους και αφού υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις προσχώρησης:

1. «ALPHA BANK SA»
2. «BANCA IMI SPA»
3. «BARCLAYS BANK PLC»
4. «BNP PARIBAS SA»
5. «CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD»
6. «COMMERZBANK AG»
7. «CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD»
8. «DEUTSCHE BANK AG»
9. «EUROBANK ERGASIAS SA»
10. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
11. «GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK»
12. «HSBC BANK PLC»
13. «INGBANKNV»
14. «JP MORGAN SECURITIES PLC»
15. «MERRILL LYNCH INTERNATIONAL»
16. «MORGAN STANLEY and Co. INTERNATIONAL PLC»
17. «NOMURA INTERNATIONAL PLC»
18. «ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC»
19. «SOCIETE GENERALE»
20. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ»
21. «UBSLTD»
22. «UNICREDIT SPA»

2. Την επαναξιολόγηση στα τέλη Σεπτεμβρίου 2015, των παρακάτω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που κατέλαβαν τις τέσσερις τελευταίες θέσεις της συνολικής αξιολόγησης των Βασικών Διαπραγματευτών έτους 2014:

1. «CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD»
2. «BARCLAYS BANK PLC»
3. «SOCIETE GENERALE»
4. «UNICREDIT SPA»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο