Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-1987 ]

ΠΟΛ.220/18.7.1987 Καθιέρωση νέου τύπου ΠΕΡIΟΔΙ ΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (007 ΦΠΑ) για τους υποκείµενους του τεκμαρτού καθεστώτος του άρθρ. 32 του ν. 1642/86.

(Καθιέρωση νέου τύπου ΠΕΡIΟΔΙ ΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (007 ΦΠΑ) για τους υποκείµενους του τεκμαρτού καθεστώτος του άρθρ. 32 του ν. 1642/86.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Καθιέρωση νέου τύπου ΠΕΡIΟΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (007 ΦΠΑ) για τους υποκείµενους του τεκμαρτού καθεστώτος του άρθρ. 32 του ν. 1642/1986.

(Υπ. Οικ. Π455318.7.87, Πολ. 220)

ΠΟΛ 220

Μετά την έκδοση της αριθ. Π. 3965/3008/ 1497/ΠΟΛ.182/12.6.1987 απόφασής µας µε την οποία καθιερώθηκε νέο έντυπο περιοδικής εκκαθάρισης (007 Φ.Π.Α.), το οποίο σχεδιάστηκε και τυπώθηκε για διευκόλυνση των υποκειμένων στο Φ.Π.Α.. που είναι ενταγμένοι στο τεκμαρτό καθεστώς του άρθρου 32 του Ν. 1642/1986 όπως ισχύει. σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις:
Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει απλούστερες ενδείξεις. ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις ανάγκες των µμικρών επιχειρήσεων.

Συμπληρώνεται µόνο από τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν υποχρεωτικό βιβλίο αγορών (Α' κατηγορίας ΚΦΣ) ή που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίου αλλά προαιρετικά έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του άρθρου 32. Συντάσσεται μέσα στις προθεσμίες που πρoβλέπονται από το άρθ. 31 και οπωσδήποτε πριν την υποβολή της προσωρινής δήλωσης.

Η εκκαθάριση του φόρου για το δεύτερο ηµερολογιακό τρίμηνο του 1987 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - IΟΥΝIΟΣ). για τους υποκείμενους στο άρθρο 32, θα γίνει στο νέο έντυπο.
Επισημαίνεται ότι. όταν η δραστηριότητα ασκείται και µέσω υποκαταστημάτων, συντάσσεται μια ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ και υποβάλλεται µία προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει αθροιστικά τα δεδομένα των πράξεων τόσο του κεντρικού ή έδρας. όσο και των υποκαταστηµάτων.

Οι περιοδικές εκκαθαρίσεις. αφού συνταχθούν μέσα στις προθεσμίες υποβολής της προσωρινής δήλωσης. φυλάσσονται στην επιχείρηση (κεντρικό ή έδρα) και επιδεικνύονται στον έλεγχο όταν ζητηθούν. Στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, επισυνάπτονται στην εκκαθαριστική δήλωση και συνυποβάλλονται  στην αρμόδια οικον. εφορία. Η διαδικασία αυτή ισχύει και για τους υποκείμενους που κάνουν έναρξη άσκησης δραστηριότητας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο