Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-1999 ]

ΠΟΛ.1153/23.7.1999 Βεβαίωση οφειλών από δάνεια Ν.Δ.1138/1972

(Βεβαίωση οφειλών από δάνεια Ν.Δ.1138/1972 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 23 Ιουλίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1072062/4121-24/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.23/07/1999/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων) ΠΟΛ.: 1153
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση οφειλών από δάνεια ν.δ.1138//72.

Η Κτηματική Τράπεζα, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 του Ν.2198/1994 και 18 του Ν.2322/1995, συνέταξε και απέστειλε στις αρμόδιες ΔΟΥ, προς βεβαίωση, χρηματικούς καταλόγους, στους οποίους περιέχονται οφειλόμενα ποσά από δάνεια που χορηγήθηκαν σε τρίτους από την ΕΚΤΕ, με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ.1138/1972 και περιήλθαν στο Δημόσιο. Τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και βεβαιώνονται στον ΚΑΕ 3917.
Η Εθνική Τράπεζα, ως καθολικός διάδοχος της ΕΚΤΕ μας γνώρισε ότι ορισμένες ΔΟΥ δεν έχουν προβεί στη βεβαίωση των απαιτήσεων αυτών, αν και η αποστολή των σχετικών χρηματικών καταλόγων έγινε το Φεβρουάριο του 1996 και Μάρτιο του 1997. Παρακαλούνται οι ΔΟΥ που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με τη βεβαίωση των απαιτήσεων αυτών, να μας το θέσουν υπόψη, προκειμένου να βοηθήσουμε στην επίλυσή του. Σε διαφορετική περίπτωση, να προβούν στην άμεση βεβαίωση αυτών, επιστρέφοντας ένα αντίγραφο της περιληπτικής κατάστασης, που συνοδεύει τον τίτλο είσπραξης (χρηματικό κατάλογο), στην ΕΚΤΕ (νυν Εθνική Τράπεζα) που τον εξέδωσε.

Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι, κατά τη βεβαίωση των σχετικών απαιτήσεων, δεν γίνεται έλεγχος του είδους του εσόδου, εάν πρόκειται δηλαδή για έσοδα του Δημοσίου (ΚΑΕ 3917 ή 3918), έσοδο υπέρ της ΕΚΤΕ ή έσοδο στο Λογαριασμό ΚΑΧΚΕΕΔ, με αποτέλεσμα αυτή να γίνεται εσφαλμένα. Η εσφαλμένη αυτή βεβαίωση δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Προς αποφυγή αυτών, παρακαλούμε να γίνεται με προσοχή ο σχετικός έλεγχος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο