Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-12-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Γ4/30596/2511/8.12.2014 Απαλλαγές από το τέλος αδείας οχήματος

(Απαλλαγές από το τέλος αδείας οχήματος)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Παπάγου, 8 Δεκεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: Γ4/30596/2511

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών
Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

Διεύθυνση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191 X.
Πληροφορίες:Πασχάλη, Κ. Σαρρή
Τηλέφωνο: 2106508512,-8094
Σύζευξις: 2131308512,-8094
Fax: 2106508491,-8451

Θέμα: Απαλλαγές από το τέλος αδείας οχήματος

Σχετ.: (1) Η αριθμ. οικ Α 34465/2669/25.6.2014 (7Θ4Γ1-4Φ5) εγκύκλιος
(2) Το αριθμ. 1073202/8-5-2014 έγγραφο Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών Υπουργείου Οικονομικών
(3) Το αριθμ. Γ4/οικ.9404/1024/23-2-2012 ερώτημά μας προς το Υπουργείο Οικονομικών

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 ν. 2873/2000 (Α' 285), όπως ισχύει, ορίζονται περιοριστικά τα πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος αδείας οχήματος. Ειδικώτερα, από αυτά τα τέλη απαλλάσσονται οι δημόσιες υπηρεσίες καθώς και οι ανάπηροι για τις άδειες που αφορούν αναπηρικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα γι' αυτούς. Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων, δεν αφορούν το τέλος αυτό.

2. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το σχετικό (2) έγγραφο, οι απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 καθώς και του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 1297/1972 δεν αφορούν το τέλος αδείας οχήματος. Για τις άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων που εκδίδονται επ' ονόματι Α.Ε. που προέκυψε από συγχώνευση και απορρόφηση ΑΕ κατά τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και στην οποία περιέρχονται τα αυτοκίνητα ανώνυμης εταιρείας, και για τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων ΕΠΕ που προέκυψε από συγχώνευση ατομικής επιχείρησης με Ο.Ε., οφείλεται το τέλος αδείας του άρθρου 26 ν. 2873/2000.

Το Υπουργείο Οικονομικών όπου κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται σε απάντηση του σχετικού (3) ερωτήματός μας να διευκρινίσει εάν η απαλλαγή του άρθρου 3 παρ. 4 ν. 3887/2010 περιλαμβάνει τα τέλη των άρθρων 26 και 27 ν. 2873/2000.


Ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών
Βασίλειος Καλλιβωκάς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο