Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-1999 ]

ΠΟΛ.1146/6.7.1999 Παράταση προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρων και τους σπογγαλιείς

(Παράταση προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρων και τους σπογγαλιείς )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 6 Ιουλίου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1066791/3407/287/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β

ΠΟΛ.: 1146

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρων και τους σπογγαλιείς.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν:
α) Της παρ. 9 του άρθρου 31.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 54.
γ) Της παρ. 3 του άρθρου 58.
2. Την υπ' αριθ. 1145339/6602/140/Ε0014/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθιερώθηκε ειδικό κατ' αποκοπή καθεστώς επιβολής ΦΠΑ στους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μήκους μέχρι 12 μέτρων και σκαφών σπογγαλιείας.
3. Τις δυσχέρειες που δημιουργούνται στους εκμεταλλευτές αυτούς για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, λόγω της εφαρμογής του ανωτέρω καθεστώτος για πρώτη φορά.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
5. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε μέχρι τις 31 Αυγούστου 1999 την προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης τρέχοντος έτους του κατ' αποκοπή ΦΠΑ που ορίζεται με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1145339/6602/140/Ε0014/Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία έληγε στις 20 Ιουνίου 1999.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο