Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2003 ]

ΠΟΛ.1023/10.2.2003 Καταβολή οφειλών εταιρειών στις Δ.Ο.Υ. αποκλειστικά με επιταγές .

(Καταβολή οφειλών εταιρειών στις Δ.Ο.Υ. αποκλειστικά με επιταγές .)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1013229/959-7/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
16η Δ/ΝΣΗ (ΕΙΠΣΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α

ΠΟΛ 1023

ΘΕΜΑ: Καταβολή οφειλών εταιριών στις ΔΟΥ αποκλειστικά με επιταγές.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπ' όψη:
 

1. Τις διατάξεις του Α.Ν.1819/1951 « Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.1041/1980 , και ισχύουν σήμερα.
 

2. Την 1100383/1330/Α0016/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Τ. β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών

3. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών, κατά τη συναλλαγή των πολιτών με το Δημόσιο, με σκοπό την εξυπηρέτηση τους, καθώς και την ασφαλέστερη διεξαγωγή της συναλλαγής αυτής.

Αποφασίζουμε
1. Οφειλές προς το Δημόσιο εταιρειών και ενώσεων προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα καταβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. υποχρεωτικά με επιταγές ανεξαρτήτως ποσού.

2. Ειδικά για την καταβολή των οικείων οφειλών με βάση δήλωση προσκομίζεται στις Δ.Ο.Υ, από την υπόχρεο εταιρεία ισόποση επιταγή με την οφειλή που προκύπτει από κάθε δήλωση.

3. Το ποσό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και το ποσό της προσαύξησης λόγω μη εμπρόθεσμης απόδοσης των με βάση δήλωση φόρων μπορεί να καταβληθεί και με μετρητά στις Δ.Ο.Υ., μόνο αν αυτό δεν υπερβαίνει το οριζόμενο στην απόφαση μας 93824/29.7.93, όπως ισχύει σήμερα, όριο και η εταιρεία δεν γνωρίζει το ακριβές ποσό της προσαύξησης.

4. Η παρούσα η οποία ισχύει από 7.4.2003, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο