Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/87196/0026/5.12.2014 Διευκρινίσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού φορέων μετά την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών με τους νέους Οργανισμούς των Υπουργείων

(Εκτέλεση προϋπολογισμού)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2014
Αριθ.Πρωτ.2/87196/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ. : 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210 69 87 704, 729
FAX : 210 69 87 730

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού».


Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί, αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού φορέων μετά την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών με τους νέους Οργανισμούς των Υπουργείων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Οι δαπάνες των Περιφερειακών Υπηρεσιών με τη νέα δομή τους, θα εξακολουθήσουν να βαρύνουν, μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους, τους αντίστοιχους ειδικούς φορείς που έχουν προβλεφθεί στον εκτελούμενο προϋπολογισμό.

β) Οι πιστώσεις αυτές μπορεί να μεταφέρονται ή / και να μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες δημοσιολογιστικές διατάξεις.

γ) Διατάκτες των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί ή μεταφερθεί για τη λειτουργία των αντίστοιχων υπηρεσιών, θα είναι, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα νέα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα όργανα.

δ) Τα χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή των σχετικών δαπανών ή την εμφάνισή τους στη δημόσια ληψοδοσία, κατά περίπτωση θα εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου που είχαν μέχρι την έκδοση των νέων οργανισμών τη σχετική αρμοδιότητα, καθόσον οι δαπάνες των νέων Υπηρεσιών βαρύνουν όπως προαναφέρεται τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί.

ε) Αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την πληρωμή δαπανών, που είχαν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων Οργανισμών για τη δέσμευση των πιστώσεων που είχαν μεταβιβαστεί με σχετικά επιτροπικά εντάλματα, εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς είναι σύννομη, κατά το μέρος αυτό, η πληρωμή των σχετικών δαπανών.

στ) Τέλος, όσον αφορά στις μεταβιβάσεις πιστώσεων που δεν είχαν δεσμευθεί μέχρι τη λειτουργία των νέων Υπηρεσιών, αυτές θα πρέπει να ανακληθούν, κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους, και να ακολουθήσει εν συνεχεία νέα μεταβίβαση αντίστοιχων πιστώσεων στους νέους Δευτερεύοντες Διατάκτες.Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευάγγελος Βεκρής


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο