Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-1999 ]

20925/403/16.6.1999 Εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΝΠΔΔ

(Εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΝΠΔΔ )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος



Εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΝΠΔΔ 20925/403/16.6.1999

Με το Π.Δ.205/1998 (ΦΕΚ 163/Α') ορίζεται το περιεχόμενο και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (Κ.Λ.Σ.) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Σύμφωνα με το Διάταγμα αυτό, το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τα Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζεται από τις 1 Ιανουαρίου 2000 από όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. που υποχρεούνται να καταρτίζουν προϋπολογισμό και να παρακολουθούν την εκτέλεσή του με βάση τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού. Εξαιρούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμών, για τους οποίους η
υποχρέωση εφαρμογής αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου 2001.
Το μέρος του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου που αφορά την Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις 1 Ιανουαρίου 2000 από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα που έχουν ενταχθεί στο Ε.Σ.Υ. Τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. όλων των βαθμών εφαρμόζουν υποχρεωτικά την Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως από τις 1 Ιανουαρίου 2001. Από την υποχρέωση εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής εξαιρούνται τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. των οποίων ο ετήσιος προϋπολογισμός εξόδων δεν υπερβαίνει τα 5 δις δρχ.
Σημειώνεται, πάντως, ότι επειδή υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη δομή, στο αντικείμενο των εργασιών και στο σύστημα ελέγχου των Ο.Τ.Α., σε σχέση με τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., έχει καταρτισθεί νέο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους
Οργανισμούς αυτούς. Το σχετικό σχέδιο προωθείται και σύντομα θα τεθεί σε ισχύ με τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος.
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο που ορίζεται από το Π.Δ.80/1997. Στους Φορείς αυτούς παρέχεται η ευχέρεια, αντί των παραγράφων 1.1.105, 1.1.107, 3.2.101 και 3.2.110 του άρθρου 1 του Π.Δ.80/1997, να εφαρμόζουν τις παραγράφους 1.1.106, 1.1.107, 3.3.100 έως 3.3.115, 3.3.20, 3.3.30 και 3.3.40 του άρθρου 1 του Π.Δ.205/1998.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύετε, έτσι ώστε να προετοιμασθούν για να εφαρμόσουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο εντός του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνου.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο