Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-1999 ]

ΠΟΛ.1144/30.6.1999 Επικουρική Ασφάλιση εκπροσώπου Ανωνύμου Ναυτιλιακής Εταιρίας

(Επικουρική Ασφάλιση εκπροσώπου Ανωνύμου Ναυτιλιακής Εταιρίας )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Ιουνίου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1061985/434/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1144

ΘΕΜΑ: Επικουρική Ασφάλιση εκπροσώπου Ανωνύμου Ναυτιλιακής Εταιρείας.

Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων μας, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63, παρ. 1 του Ν.2084/1992 και ύστερα από το υπ' αριθ. Φ.29/921/18.6.1999 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του εδαφίου 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Καταστατικού Οικονομικής και Ασφαλιστικής Οργάνωσης του Ταμείου Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπ' αριθ. Φ.29/3/2962/7.2.1986 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 141/Β'/2.4.1986), στην επικουρική ασφάλιση του Τ.Α.Ν.Π.Υ. υπάγονται μεταξύ των άλλων και οι εκπρόσωποι των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία για την οποία ασφαλίζονται σε άλλον Φορέα Κύριας Ασφάλισης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο