Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/91788/ΔΠΓΚ/1.12.2014 Έκδοση απόφασης διατάκτη για την κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του οικείου φορέα σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων

(Έκδοση απόφασης διατάκτη για την κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του οικείου φορέα σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 1 Δεκεμβρίου 2014
Αριθ. πρωτ.:2/91788/ΔΠΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Fax:210 3338 206

Θ Ε Μ Α : «Έκδοση απόφασης διατάκτη για την κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του οικείου φορέα σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων»

Στο σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) του 2015 που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπονται ανώτατα δεσμευτικά όρια πιστώσεων ανά φορέα, ειδικό φορέα και μείζονα κατηγορία δαπανών.

Οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί, πρέπει άμεσα να κατανεμηθούν στους επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού κάθε φορέα και ειδικού φορέα, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη που θα εκδοθεί υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους 2015, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4270/2014.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να φροντίσετε, ως αρμόδιοι διατάκτες, για την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης κατανομής των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΠΔΕ του φορέα ή ειδικού φορέα σας σε όλους τους επιμέρους ΚΑΕ.

Η εν λόγω απόφαση πρέπει να εκδοθεί και να αναρτηθεί την 8η Δεκεμβρίου 2014 και να κοινοποιηθεί άμεσα (9/12/2014) στην αρμόδια ΥΔΕ και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Κατά την κατανομή των πιστώσεων θα πρέπει να διασφαλισθεί κατά προτεραιότητα:

• Η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού και η απόδοση των σχετικών εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι πιστώσεις για αποδοχές θα πρέπει να κατανεμηθούν σε όλους τους ΚΑΕ της μείζονος κατηγορίας αποδοχών «Αποδοχές προσωπικού», προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους.

• Η πληρωμή υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη και παραμένουν ανεξόφλητες. Οι απαραίτητες πιστώσεις για την πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών θα πρέπει να εγγραφούν στους αντίστοιχους ΚΑΕ.

• Η πληρωμή υποχρεώσεων για τις οποίες έχουν δοθεί προεγκρίσεις τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014.

• Η χρηματοδότηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

• Η πληρωμή δαπανών για κοινωνική προστασία.

• Η πληρωμή ανελαστικών δαπανών που απορρέουν από νόμους ή κανονιστικές πράξεις ή συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για την ενίσχυση της διαφάνειας των πράξεων της Διοίκησης και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση, η απόφαση κατανομής των πιστώσεων του διατάκτη πρέπει να αναρτηθεί, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, στο διαδίκτυο με πρωτοβουλία σας.


Η Γενική Διευθύντρια
Στ. Μηλιάκου


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο