Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Γ5/56621/4539/28.11.2014 Ν. 3446/2006 - Έλεγχοι σε χώρο φορτίου οχήματος σφραγισμένο από τελωνειακή αρχή

(Ν. 3446/2006 - Έλεγχοι σε χώρο φορτίου οχήματος σφραγισμένο από τελωνειακή αρχή)

Κατηγορία: Λοιπά

Παπάγου, 28 Νοεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: Γ5/56621/4539

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών
Τμήμα Α' Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών

Διεύθυνση:Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες:X. Πασχάλη
Τηλέφωνο:2106508512
Σύζευξις:2131308512
Fax: 2106508491

Θέμα: Ν. 3446/2006 - Έλεγχοι σε χώρο φορτίου οχήματος σφραγισμένο από τελωνειακή αρχή


Σχετ.: (1) Το αριθμ. Δ33Α 5021522/12-9-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης 33ης Ελέγχου Τελωνείων Υπουργείου Οικονομικών, με συνημμένο το Δ19Β 5038443 ΕΞ 2013/24.10.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 19ης Τελωνειακών Διαδικασιών ιδίου Υπουργείου
(2) Το αριθμ. Γ5/17646/1854/12-8-2013 έγγραφό μας

Σας διαβιβάζουμε σε αντίγραφο το ανωτέρω (1) σχετικό έγγραφο, με το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την πραγματοποίηση ελέγχων του ν. 3446/2006 σε χώρο φορτίου οχήματος που έχει σφραγιστεί από τελωνειακή αρχή.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των οργάνων ελέγχου αρμοδιότητάς σας.


Ο Διευθυντής
Τρ. Παπατριανταφύλλου

Ακριβές αντίγραφο
Γ. Τσαμαδιάς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο