Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-11-2014 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Τ01/681/2/13.11.2014 Δυνατότητα διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. των αυτοαπασχολούμενων ηλεκτρολόγων ασφαλισμένων στο τ.ΤΕΑΗΕ - τ.ΕΤΕΑΜ

(Δυνατότητα διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. των αυτοαπασχολούμενων ηλεκτρολόγων ασφαλισμένων στο τ.ΤΕΑΗΕ - τ.ΕΤΕΑΜ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 13/11/2014
Αριθμ. Πρωτ. Τ01/681/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Καραμουσουλή
Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 237
FAX : 210 52 23 228
e - mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Δυνατότητα διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. των αυτοαπασχολούμενων ηλεκτρολόγων ασφαλισμένων στο τ.ΤΕΑΗΕ - τ.ΕΤΕΑΜ»


ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθμ. πρωτ. Φ20021/9815/387/13.5.2014 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.
β) Το με αριθμ. πρωτ. 187698/17.10.2014 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Μετά την ένταξη από 1-6-2008 του τ.ΤΕΑΗΕ στο τ.ΕΤΕΑΜ (άρθρο 52 του ν. 3655/2008), οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ηλεκτροτεχνίτες ή εγκαταστάτες, οι οποίοι είχαν υπαχθεί προαιρετικά, μέχρι τις 31-5-2008, στην ασφάλιση του τ.ΤΕΑΗΕ (Π.Α. 344/1991), νομιμοποιούνταν να συνεχίσουν την προαιρετική τους ασφάλιση στο τ.ΕΤΕΑΜ.

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 3655/2008, μετά την ένταξη του τ.ΤΕΑΗΕ στο τ.ΕΤΕΑΜ, οι ασφαλισμένοι του καθίστανται ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΕΑΜ νυν Ε.Τ.Ε.Α. και η ασφαλιστική τους σχέση διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εγκύκλιο 85/2008).

Με αφορμή ερωτήματα - αιτήματα που τέθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής (1-12-2013) των διατάξεων των άρθρων 1 και 5 του ν.4225/2014, από αυτοαπασχολούμενους ηλεκτροτεχνίτες, οι οποίοι επιθυμούσαν να διακόψουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τους στο Ε.Τ.Ε.Α., δόθηκαν οδηγίες από την Γ.Γ.Κ.Α και το Ε.Τ.Ε.Α., με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα τους τα οποία σας διαβιβάζουμε προς γνώση και εφαρμογή, περί της δυνατότητας διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. των αυτοαπασχολούμενων ηλεκτροτεχνιτών.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, οι αυτοαπασχολούμενοι ηλεκτροτεχνίτες και εγκαταστάτες, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να διακόψουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τους στο Ε.Τ.Ε.Α., υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Η εν λόγω αίτηση θα κατατίθεται, από τον ενδιαφερόμενο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, στο Μητρώο του οποίου έχει απογραφεί, μετά την ένταξη του τ.ΤΕΑΗΕ στο τ.ΕΤΕΑΜ (1-6-2008).

Η διακοπή της ασφάλισης θα αρχίζει από την πρώτη ημέρα (1η) του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης διακοπής και θα διενεργείται, άμεσα, τακτικός και ουσιαστικός έλεγχος και εν συνεχεία Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη, μέσω του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με επιλογή της οθόνης «Κοινές Επιχειρήσεις - Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη», Οριστική Διακοπή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα της Γ.Γ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.

Περαιτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες περί υπαγωγής ή μη των ανωτέρω προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α., παρέχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, Πειραιώς 9-11, Αθήνα.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο