Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-11-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Φ 10023/οικ.40279/1582/12.11.2014 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 ν. 4277/2014

(Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 ν. 4277/2014)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 12-11-2014
Αριθ.Πρ.Φ 10023/οικ.40279/1582

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας:10110
Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα
Τηλέφωνα:210-3368104

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 ν. 4277/2014.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 156/1-8-2014 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 61 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Στην παράγραφο 17 του προαναφερόμενου άρθρου και νόμου εξειδικεύεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3029/2002 και 3655/2008, ως προς το ασφαλιστικό καθεστώς που διέπει τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ. Σχετικά με τις εν λόγω ρυθμίσεις, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις γνωστοποιούμενες διατάξεις καλύπτονται από το προστατευτικό πεδίο εφαρμογής των ν. 3029/2002 και 3655/2008 ασφαλισμένοι που μέχρι την ένταξη του Κλάδου κύριας ασφάλισης του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ, δηλαδή μέχρι την 31-7-2007 είχαν συνάψει ασφαλιστικό δεσμό με το πρώην Ταμείο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ασφαλισμένος που την 31-7-2007 απασχολούνταν σε συνεταιριστική οργάνωση και ο οποίος απολύθηκε την 31-8-2007, παρέμεινε άνεργος για ένα μήνα και ακολούθως επαναπροσλήφθηκε στην ίδια ή άλλη συνεταιριστική οργάνωση από 1-10-2007. Με τις νέες διατάξεις ο εν λόγω ασφαλισμένος, αφενός εξακολουθεί να διέπεται από τη νομοθεσία του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης και αφετέρου για την απασχόλησή του σε συνεταιριστική οργάνωση καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Φ10023/17105/1054/6-7-2007  Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας και την παροχή οδηγιών προς το Τοπικό Υποκατάστημα.


Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο