Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: 54509/14/10.11.2014 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος

(Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 10 /11/2014
Α.Π.: 54509/14

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 10563 Αθήνα
Πληροφορίες: Αλεξ. Απαλοπούλου
Τηλέφωνο: 213 136 1380
Fax: 210 3741239
e-mail: [email protected]

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων

Σχετ.: Το με ΑΠ 20929/17-10-2014 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 1 (α), η χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος απαιτεί την απόδειξη ύπαρξης επαρκούς εισοδήματος για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του αμειβόμενου με τον κατώτερο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προσαυξημένο κατά 10% για το σύνολο των συντηρούμενων μελών της οικογένειάς του, συνυπολογιζόμενου τυχόν ποσού προερχόμενου από επίδομα τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το «δηλωθέν» εισόδημα, καθώς αποδεικνύει το σύνολο των αποδοχών του ενδιαφερόμενου, και όχι το «τεκμαρτό» εισόδημα, το οποίο προκύπτει από υπολογισμούς που γίνονται βάσει δεδομένων, όπως είναι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή ακόμα και η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου, και υπολογίζεται για φορολογικούς και μόνο λόγους.Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ.ΒΑΛΑΔΩΡΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο