Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-1999 ]

ΠΟΛ.1130/1.6.1999 Εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος - Περιεχόμενο των χορηγούμενων από τις αρμόδιες ΔΟΥ Πιστοποιητικών βάσει των οποίων εκδίδονται τα "Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας" (Residence Certificates)

(Εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος - Περιεχόμενο των χορηγούμενων από τις αρμόδιες ΔΟΥ Πιστοποιητικών βάσει των οποίων εκδίδονται τα "Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας" (Residence Certificates))

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)

Αθήνα, 1 Ιουνίου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1053828/753/ΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ.: 1130

ΘΕΜΑ: =Εφαρμογή των Συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος.
= Περιεχόμενο των χορηγούμενων από τις αρμόδιες ΔΟΥ Πιστοποιητικών βάσει των οποίων εκδίδονται τα “Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας”
( RESIDENCE CERTIFICATES ).

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων είναι αρμόδια για την έκδοση Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας (Residence Certificates).

Τα Πιστοποιητικά αυτά υποβάλλονται από κατοίκους Ελλάδας (Φυσικά ή/και Νομικά Πρόσωπα) στις Φορολογικές Αρχές των Κρατών με τα οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος.  Η υποβολή των εν λόγω
Πιστοποιητικών είναι απαραίτητη, προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των ως άνω Συμβάσεων σε εισοδήματα τα οποία κάτοικοι Ελλάδας (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) αποκτούν από πηγές των συμβαλλομένων αυτών Κρατών.

Τα Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας εκδίδονται βάσει στοιχείων τα οποία παρέχονται από την αρμόδια για τη Φορολογία Εισοδήματος του ενδιαφερόμενου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ΔΟΥ και, προκειμένου να είναι ακριβή, παρακαλούμε οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων ΔΟΥ όπως βεβαιώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Οσον αφορά στα Φυσικά Πρόσωπα:

α) Το ονοματεπώνυμο.

β) Τον ΑΦΜ.

γ) Επάγγελμα ή απασχόληση, πλήρη διεύθυνση κατοικίας ή επαγγέλματος.

δ) Ρητή βεβαίωση ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει υπαχθεί στη φορολογία ως κάτοικος Ελλάδας για τη χρήση την οποία αναφέρει (υποχρεωτικά) στην αίτησή του.

2.

Οσον αφορά στα Νομικά Πρόσωπα:

α) Την επωνυμία και τον τίτλο του Νομικού Προσώπου.

β) Τον ΑΦΜ.

γ) Την έδρα, τη διεύθυνση και το αντικείμενο εργασιών.

δ) Ρητή βεβαίωση ότι το εν λόγω Νομικό Πρόσωπο έχει υπαχθεί στη φορολογία ως "ημεδαπή εταιρία" ή ως "ημεδαπό Νομικό Πρόσωπο", για τη χρήση στην οποία αναφέρει (υποχρεωτικά) στην αίτησή του το Νομικό Πρόσωπο.

Επισημαίνεται ότι η ρητή βεβαίωση ότι έχει υπαχθεί στη φορολογία "ως κάτοικος Ελλάδας" ή ως "ημεδαπή εταιρία" ή ως "ημεδαπό Νομικό Πρόσωπο" υποδηλώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο (Φυσικό ή Νομικό) φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του (εισόδημα από την ημεδαπή και την αλλοδαπή).
Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο στην Υπηρεσία μας για να προβεί στην έκδοση του "Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας" για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, καθόσον μόνο τα πρόσωπα που φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους έχουν δικαίωμα να επικαλούνται τις
διατάξεις των εν λόγω Συμβάσεων.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων και να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων Κρατών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο