Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-1999 ]

Φ.528/311/28.05.1999 Αναπροσαρμογή συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

(Αναπροσαρμογή συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑναπροσαρμογή συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Φ.528/311/28.5.1999

Σε συνέχεια των υπ' αριθ. Φ.1044/679/30.12.1998 και Φ.36/16/14.1.1999 Διαταγών του Υπουργείου Οικονομικών, με τις οποίες σας κοινοποιήσαμε τη μεταβολή των συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορισμένων πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και της αιθυλικής αλκοόλης και ορισμένων αλκοολούχων ποτών, σας κοινοποιούμε το άρθρο 30 του Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α'/8.2.1999), όπου περιλαμβάνονται οι εν λόγω διατάξεις, για ενημέρωση του αρχείου σας.


Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α'/8.2.1999)
...........................................................................

Αρθρο 30
Τροποποίηση του Ν.2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α')
1. Οι περ. ε' και ια' της παρ. 1 του άρθρου 20, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:


Ποσό φόρου Μονάδα
Είδος Κωδικός ΣΟ σε δρχ. επιβολής


ι) Πετρέλαιο εσωτερικής ΕΧ 27 10 00 69 καύσης (Diesel) κίνησης 83.000 χιλ/τρο
ια) Υγραέρια και μεθάνιο που ΕΧ 27 11 12 11 έως χρησιμοποιείται ως ΕΧ 27 11 19 00 και καύσιμο κινητήρων ΕΧ 27 11 29 00 34.000 μετ. τόνος

2. Η παρ. 2 του άρθρου 26, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Ο συντελεστής του ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης, καθορίζεται σε 882 ECU ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης".

3. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 26, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

"Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 50% συντελεστής ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε 441 ECU ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης".

4. Η ισχύς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 31 Δεκεμβρίου 1998 και των παρ. 2 και 3 αυτού από τις 1 Ιανουαρίου 1999.

5. Οι περ. ζ', θ' και ι' της παρ. 1 του άρθρου 20, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

Ποσό φόρου Μονάδα
Είδος Κωδικός ΣΟ σε δρχ. επιβολής


ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ΕΧ 27 10 00 69 (Diesel) άλλο από εκείνο των περ. ε' και στ' 83.000 χιλ/τρο
θ) Κηροζίνη (φωτιστικό ΕΧ 27 10 00 51 & πετρέλαιο) ΕΧ 27 10 00 55 83.000 χιλ/τρο
ι) Κηροζίνη θέρμανσης ΕΧ 27 10 00 55 83.000 χιλ/τρο

6. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από τις 15 Ιανουαρίου 1999.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο