Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-1999 ]

ΠΟΛ.1127/25.5.1999 Φορολογική αντιμετώπιση των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για τη σύνταξη κρατικών συμβολαίων

(Φορολογική αντιμετώπιση των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για τη σύνταξη κρατικών συμβολαίων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 25 Μαΐου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1039080/631/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1127

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για τη σύνταξη κρατικών συμβολαίων.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994, εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι, μεταξύ άλλων, οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του συμβολαιογράφου.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου, στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φόρος παρακρατείται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, Δημόσιες επιχειρήσεις, Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα ή Πιστωτικούς Οργανισμούς, Συνεταιρισμούς και Ενώσεις τους, Συλλόγους γενικά και Ενώσεις Προσώπων, ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, κατά την καταβολή των αμοιβών.

3. Επίσης, από το συνδυασμό των άρθρων 98-102 του Ν.670/1977 "περί κώδικος συμβολαιογράφων", προκύπτει ότι, κατά τη σύνταξη συμβολαίων πράξεων που ακολουθούν την έκθεση αναγκαστικού, εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασμού (περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, πράξη παράδοσης πράγματος και εξόφληση πλειστηριάσματος), καθώς και πράξεων που αφορούν την εκκαθάριση επιχειρήσεων του Ν.1386/1986, εξαιρουμένων των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως μέχρι και της εκθέσεως πλειστηριασμού, στα οποία συμβάλλεται το Ελληνικό Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, οι Τράπεζες Ελλάδος και Αγροτική, η ΕΤΒΑ, η Επιτροπή
Κρατικών Προμηθειών, ο ΟΣΕ, τα Λιμενικά Ταμεία, ο ΟΛΠ ή Οργανισμοί άλλων λιμένων, όλα τα Μετοχικά ή Αλληλοβοήθειας ή Πρόνοιας ή Συντάξεων ή Ασφαλίσεως Ταμεία, ο ΟΔΕΠ, το ΤΑΚΕ και κάθε άλλο Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμός ή επιχείρηση κοινής ωφελείας, οι παντός είδους Συνεταιρισμοί, ο ΟΑΠ, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ, η
Εταιρία Αεριόφωτος, η Εταιρία Υδάτων, η Εταιρία Υπέγγυων Προσόδων, οι εταιρίες κατά τη σύσταση των οποίων μετείχε το Δημόσιο ή Τράπεζες ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι Τράπεζες, εφόσον αυτές χορηγούν δάνεια για λογαριασμό του ΟΕΚ, τα αναλογικά συμβολαιογραφικά δικαιώματα των συμβολαίων εκθέσεων ή πράξεων αυτών που εισπράττονται από το συμβολαιογράφο που τα συντάσσει, καταβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών στο Ταμείο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή, όπου δεν εδρεύει Συμβολαιογραφικός Σύλλογος, στον αρμόδιο συμβολαιογράφο.

4. Από το συνδυασμό όσων αναφέρονται πιο πάνω, προκύπτει ότι τα αναλογικά συμβολαιογραφικά δικαιώματα που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι κατά τη σύνταξη των πιο πάνω συμβολαιογραφικών εγγράφων, στα οποία συμβάλλονται αποκλειστικά και μόνο τα πρόσωπα που απαριθμούνται στην προηγούμενη παράγραφο και αποδίδονται στο Ταμείο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον αρμόδιο συμβολαιογράφο, δεν αποτελούν εισόδημά τους από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος και, κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα παρακράτησης φόρου για τα συμβολαιογραφικά αυτά δικαιώματα.

5. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι τυχόν πάγια αμοιβή ή τα αναλογικά συμβολαιογραφικά δικαιώματα του άρθρου 102 του Ν.670/1977 που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι στις πιο πάνω περιπτώσεις για λογαριασμό τους, αποτελούν
εισόδημα από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο