Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-05-1999 ]

ΠΟΛ.1126/27.5.1999 Τύπος και περιεχόμενο των ειδικών εντύπων ενσήμων, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή

(Τύπος και περιεχόμενο των ειδικών εντύπων ενσήμων, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 27. Μαΐου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1052995/558/Δ.Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΠΟΛ.: 1126

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο των ειδικών εντύπων ενσήμων, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή.

Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α').
β) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15α' του Π.Δ. της 28.7.1931 (ΦΕΚ 239/Α'), όπως ισχύει.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ.251/1973 (ΦΕΚ 334/Α').
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.48/1975 (ΦΕΚ 108/Α').
ε) Την υπ' αριθ. 1125289/6691/Δ0014/7.12.1992 (ΦΕΚ 737/Β') απόφασή μας.
στ) Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
ζ) Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Στην πρόσθια όψη των ειδικών εντύπων ενσήμων, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή που θα εκτυπώνονται από 1.1.2000, θα προεκτυπώνονται τα ψηφία (20..) αντί (19..) ως στοιχεία της χρονολογίας κατά την οποία λαμβάνει χώρα η σχετική επί των εντύπων ενσήμων αυτών πράξη.
Από την ίδια ημερομηνία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα ειδικά έντυπα ενσήμων, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στα οποία είναι προεκτυπωμένα τα ψηφία (19..), θα γίνεται, όμως, διαγραφή των ψηφίων αυτών για τις πράξεις που λαμβάνουν χώρα από 1.1.2000 και θα τίθενται τα ψηφία του έτους κατά το οποίο γίνεται η σχετική πράξη.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο