Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-1999 ]

ΠΟΛ.1121/10.5.1999 Αποδεικτικά ενημερότητας

(Αποδεικτικά ενημερότητας )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 10 Μαίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1040768/2357-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η Εισπρ. Δημ. Εσόδων ΠΟΛ: 1121
ΤΜΗΜΑ : Α'

ΘΕΜΑ: Αποδεικτικά ενημερότητας.

Με αφορμή ερωτήματα (γραπτά και προφορικά) προς την Υπηρεσία μας, αναφορικά με το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 9 της υπ' αριθ. 1013368/6976/(ΦΕΚ 153/Β') Α.Υ.Ο. καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης και το περιεχόμενο αυτού.
Ειδικότερα, στην παρ. 5 του άρθρου 9 της ανωτέρω απόφασης, αναφέρεται ότι επιτρέπεται η ατελής θεώρηση φωτοαντιγράφων αποδεικτικού ενημερότητας, μόνο εξάμηνης ή ετήσιας ισχύος από την αρχή που πρέπει αυτά να προσκομισθούν με την επίδειξη του πρωτοτύπου από τον υπόχρεο και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού. Τα θεωρημένα ως άνω φωτοαντίγραφα κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου και επισυνάπτονται στα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων.
Είναι προφανές ότι με την παρούσα διάταξη επιδιώκεται η απλούστευση των διαδικασιών, με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη, που όμως αυτός δεν θα επιτυγχανόταν εάν ο νομοθέτης στερούσε σε κάποιο από τα πρόσωπα του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης τη δυνατότητα ν' ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 9, παρ. 5 αυτής, που αναφέρεται παραπάνω.
Συνάγεται δηλαδή ότι με τον όρο "αρχή" νοούνται όλα τα πρόσωπα του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης που είναι επιφορτισμένα με την εκτέλεση ορισμένων πράξεων, για τη διεκπεραίωση των οποίων το αποδεικτικό ενημερότητας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα οποία θεωρούν φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού ενημερότητας εξάμηνης ή ετήσιας διάρκειας που τους προσκομίζουν οι υπόχρεοι κατά το χρόνο ισχύος αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο