Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-1999 ]

ΠΟΛ.1118/19.5.1999 Προσδιορισμός αξίας ακίνητης περιουσίας

(Προσδιορισμός αξίας ακίνητης περιουσίας)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα 19 Μαΐου 1999
Αρ.Πρωτ:: 1049552/121/0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Τμήμα : Φ.Μ.Α.Π.

ΠΟΛ.: 1118

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός αξίας ακίνητης περιουσίας.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις.

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν.2459/1997, από το έτος 1997 επιβλήθηκε φόρος στη μεγάλη ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, την κατοικία ή την έδρα του.

2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σ' αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους που φορολογούνται, για τον
προσδιορισμό της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.1521/1950 και οι διατάξεις των άρθρων 41 και 41α' του Ν.1249/1982, όπως ισχύουν.

3. Με τα άρθρα 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') και 41α' του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'), καθιερώνεται αντικειμενικός τρόπος εκτίμησης της αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεά ή προίκα. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο αναγράφεται τίμημα μεγαλύτερο της αξίας που προκύπτει με την εφαρμογή των διατάξεων των ανωτέρω άρθρων, ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με βάση το τίμημα αυτό.

Στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται σαφώς ότι, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που υπάρχει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, εφαρμόζεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός, με μόνη εξαίρεση τον υπολογισμό της αξίας για επιβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που υπολογίζεται η μεγαλύτερη αξία.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Για τον υπολογισμό του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας σε περιοχές που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, λαμβάνεται υπόψη η αξία όπως προσδιορίζεται από το αντικειμενικό σύστημα και όχι το τίμημα που αναγράφεται στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, ανεξάρτητα αν αυτό είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο