Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1137187 ΕΞ 2014/13.10.2014 Κοινοποίηση της ΠΟΛ 1193/2014 απόφασης της ΓΓΔΕ.

(Κοινοποίηση της ΠΟΛ 1193/2014 απόφασης της ΓΓΔΕ.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 13/10/2014
Αριθ.πρωτ.: Δ13ΦΜΑΠ 1137187 ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙKHΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375360
Fax:210 3375 834
E-mail: [email protected]fxis.gov.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της ΠΟΛ 1193/2014 απόφασης της ΓΓΔΕ.


Σας γνωρίζουμε ότι στην ΠΟΛ.1193/14.8.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 2388/8-9-2014 τεύχος Β΄) «Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1080/19.3.2014 απόφασης - Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ)», υπήρχε τυπογραφικό σφάλμα στην τελευταία ημερομηνία της παραγράφου 1, και συγκεκριμένα αναγραφόταν «1/5/2014» αντί του ορθού «1/5/2013».

Η διόρθωση του σφάλματος της ανωτέρω απόφασης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2657/8-10-2014 (τεύχος Β΄).

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζουμε συνημμένα την ορθή έκδοση της ΠΟΛ.1193/14.8.2014 απόφασης.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρία Η. Μενούνου

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο