Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-1999 ]

ΠΟΛ.1113/12.5.1999 Προσδιορισμός αγοραίας αξίας εκποιούμενων ακινήτων κοινωφελών γενικά περιουσιών

(Προσδιορισμός αγοραίας αξίας εκποιούμενων ακινήτων κοινωφελών γενικά περιουσιών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 12 Μαϊου 1999
Αρ.Πρωτ.1047297/1532/Α0011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡ. & ΕΘΝ. ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 11η ΠΟΛ.: 1113
ΤΜΗΜΑ Α'

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός αγοραίας αξίας εκποιούμενων ακινήτων κοινωφελών γενικά περιουσιών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των Εθνικών Κληροδοτημάτων, σε περίπτωση εκποίησης ακινήτων κοινωφελών γενικά περιουσιών με δημοπρασία, το ελάχιστο τίμημα προσφοράς προσδιορίζεται ύστερα από σχετική εκτίμηση του αρμόδιου Προϊσταμένου ΔΟΥ περί της αγοραίας αξίας τους.
Από στοιχεία που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες ΔΟΥ στις εκθέσεις εκτιμήσεως δεν προσδιορίζουν την αγοραία αξία, αλλά την αντικειμενική, ισχυριζόμενες ότι δεν υπάρχουν πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία. Ο αντικειμενικός, όμως, προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων εφαρμόζεται αποκλειστικά για τον καθορισμό της φορολογητέας αξίας, η οποία δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με την τρέχουσα αγοραία αξία αυτών, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να δημιουργούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δύο τιμών, που οδηγούν σε ασαφή εικόνα της πραγματικής "οικονομικής θέσης" των εν λόγω ακινήτων.

Ο προσδιορισμός της αγοραίας αξίας εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες (προσφορά και ζήτηση) που επικρατούν στην περιοχή που βρίσκονται τα ακίνητα, καθώς και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιομορφίες τους (αναβάθμιση περιοχής, δημιουργία συγκοινωνιακών κόμβων, εμπορικών κέντρων, χώροι πράσινου, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.), τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να συνεκτιμώνται οι τυχόν εκδιδόμενες δικαστικές αποφάσεις προσδιορισμού της αξίας ή της τιμής αποζημίωσης από απαλλοτρίωση, εκθέσεις συντασσόμενες προς παροχή δανείου ή έγγραφης υποθήκης και γενικότερα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί πρόσφορο. Αυτονόητο είναι ότι μεταξύ των στοιχείων που θα λαμβάνονται υπόψη θα είναι και οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε στις εκθέσεις ελέγχου που στέλνετε στην Υπηρεσία μας να προσδιορίσετε την αγοραία αξία των ακινήτων, γιατί, σε αντίθετη περίπτωση, θα βρεθούμε στην ανάγκη να επαναφέρουμε την υπόθεση προς έλεγχο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις και δυσμενείς εντυπώσεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο