Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: Β1/33193/2720/6.10.2014 Μη δυνατότητα έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων σε φυσικό πρόσωπο - υπήκοο τρίτης- μη κοινοτικής χώρας, σε εταιρία και υποκατάστημα με έδρα και μόνιμη εγκατάσταση σε τρίτη μη κοινοτική χώρα

(Μη δυνατότητα έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων σε φυσικό πρόσωπο - υπήκοο τρίτης- μη κοινοτικής χώρας, σε εταιρία και υποκατάστημα με έδρα και μόνιμη εγκατάσταση σε τρίτη μη κοινοτική χώρα)

Κατηγορία: Λοιπά

Παπάγου, 6 Οκτωβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. Β1/33193/2720

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
-----------------
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Βλάχου
THΛΕΦΩΝΟ : 210 6508510
FAX : 210 6508491
ΗΛ. Δ/ΝΣΗ : [email protected]

ΘΕΜΑ: Μη δυνατότητα έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων σε φυσικό πρόσωπο - υπήκοο τρίτης- μη κοινοτικής χώρας, σε εταιρία και υποκατάστημα με έδρα και μόνιμη εγκατάσταση σε τρίτη μη κοινοτική χώρα

ΣΧΕΤ.: (1) Το αριθμ. πρωτ. Γ450/οικ.32084/2490/28.5.2014 έγγραφο της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών
(2) Η υπ΄ αριθμ. 405/2013 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Σας αποστέλλεται προς ενημέρωση και εφαρμογή για το θέμα φωτοαντίγραφο του ανωτέρω (1) σχετικού, με το οποίο έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η (2) σχετική Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία, επειδή το σκεπτικό της ερείδεται στις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009/ΕΚ, εφαρμόζεται αναλογικά και στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Γ. Τσαμαδιάς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο