Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-1999 ]

ΠΟΛ.1110/11.5.1999 Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις για τον ορθό υπολογισμό της εισφοράς ΤΣΑ των ΦΔΧ αυτοκινήτων

(Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις για τον ορθό υπολογισμό της εισφοράς ΤΣΑ των ΦΔΧ αυτοκινήτων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 11 Μαίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1046345/455/Δ.Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'
ΠΟΛ.: 1110

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις για τον ορθό υπολογισμό της εισφοράς ΤΣΑ των ΦΔΧ αυτοκινήτων.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1131853/1501/ΕΔΥΟ, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, θέτουμε υπόψη σας συμπληρωματικά τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1α' του άρθρου 10 του Ν.2556/1999 (ΦΕΚ 270/Α'/24.12.1997) για τα ΦΔΧ αυτοκίνητα, των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο, η εισφορά υπέρ του ΤΣΑ υπολογίζεται μόνο με βάση την ιπποδύναμη, δηλαδή στην περίπτωση αυτή το ποσό της εισφοράς ανέρχεται, για κάθε ίππο ισχύος του κινητήρα, σε 60 δρχ. ανά μήνα και σε ετήσια βάση, για κάθε ίππο, σε 720 δρχ. Εξάλλου, ΦΔΧ των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τους ίππους και το ωφέλιμο φορτίο, είναι αυτά που αναφέρονται στους κωδικούς 75 έως και 78, 87 και 88 της υπ' αριθ. 1109485/5006/0014/ΠΟΛ.1246/29.9.1995 ΕΔΥΟ. 2. Οπως προκύπτει και από το υπ' αριθ. 6470/2.4.1999 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τα ΦΔΧ αυτοκίνητα που αποτελούνται από
ελκυστήρα και επικαθήμενο, καθώς και από ελκυστήρα και ανεξάρτητο ρυμουλκούμενο με πινακίδες Ρ, η εισφορά υπολογίστηκε και με τους ίππους και με το ωφέλιμο φορτίο, αντί του ορθού τρόπου υπολογισμού μόνο με βάση τους φορολογήσιμους ίππους.

3. Υστερα από τα ανωτέρω, για τα ΦΔΧ αυτοκίνητα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο, τα οποία περιγράφονται στους ανωτέρω κωδικούς, η εισφορά του ΤΣΑ θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο με βάση την ιπποδύναμη.

Στην περίπτωση που η εισφορά ΤΣΑ έχει υπολογιστεί διαφορετικά, δηλαδή με βάση την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο, η επιπλέον διαφορά θα διαγραφεί ή θα επιστραφεί, κατά περίπτωση, με βάση και τις υποβαλλόμενες σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

4. Το ΚΕΠΥΟ, στο οποίο κοινοποιείται η εγκύκλιός μας αυτή, θα πρέπει για τα αυτοκίνητα ΦΔΧ που αναφέρονται στους κωδικούς 75 έως και 78, 87 και 88 της ΠΟΛ.1246/1995 ΕΔΥΟ να υπολογίζει, κατά τη μηχανογραφική εκκαθάριση των τελών κυκλοφορίας, την εισφορά υπέρ ΤΣΑ στις προαναφερθείσες κατηγορίες αυτοκινήτων μόνο με βάση την ιπποδύναμη.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο