Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2009 ]

Αριθ. Πρωτ.: Δ12Α 1105805 ΕΞ 2009/6.11.2009 Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης με επαχθή αιτία ατομικής επιχείρησης

(Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης με επαχθή αιτία ατομικής επιχείρησης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 6/11/2009
Αριθ. Πρωτ.: Δ12Α 1105805 ΕΞ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ. Πίνη
Τηλέφωνο: 210- 3375311, 312
ΦΑΞ: 210 - 3375001


ΘΕΜΑ: Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης με επαχθή αιτία ατομικής επιχείρησης

Απαντώντας στο 7617/25-9-2009 έγγραφο σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης.

2. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι προκειμένου για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία επιχειρήσεων σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α' ή Β' κατηγορία του άρθρου 29 του ν.2961/2001, η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 1,2% και 2,4% αντίστοιχα.

3. Επιπλέον, με το 1099923/2117/Α0012/4-12-2003 έγγραφο μας έχει γίνει δεκτό ότι αν η συμφωνηθείσα αξία μεταβίβασης είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών , ως αξία πώλησης λαμβάνεται η συμφωνηθείσα η οποία προκύπτει από συμβόλαιο, ιδιωτικό συμφωνητικό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.

4. Στο έγγραφο σας μας αναφέρετε ότι ατομική επιχείρηση μεταβιβάζεται με επαχθή αιτία από αδερφή σε αδερφό χωρίς να συνταχθεί συμβόλαιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο να αναφέρετε η αξία μεταβίβασης της, έχει εκδοθεί όμως τιμολόγιο πώλησης παγίων και αποθεμάτων αξίας 16000 ευρώ.

5. Ύστερα από τα παραπάνω, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., ως συμφωνηθείσα αξία θα ληφθεί αυτή που αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης των παγίων και αποθεμάτων και περαιτέρω θα συγκριθεί με την ελάχιστη αξία όπως προσδιορίζεται από την ΠΟΛ.1053/1.4.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και περαιτέρω για τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου θα ληφθεί η μεγαλύτερη,

6. Τέλος, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η αναφερόμενη στα τιμολόγια πώλησης αξία των εμπορευμάτων αποτελεί ακαθάριστο έσοδο σύμφορα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Φ.Ε. και το προκύπτον από αυτά κέρδος φορολογείται με τις γενικές διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Φ.Ε..

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο