Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-2006 ]

Αριθ. Πρωτ.: 1072013/1994/ΔΜ/3.8.2006 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5 και 27 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ68/Α') »

(«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5 και 27 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ68/Α') »)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Aθήνα 3 Αυγούστου 2006
Αριθ. Πρωτ.: 1072013/1994/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375166-187
Fax: 210 3375041
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5 και 27 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ68/Α') »

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των ως άνω άρθρων του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α') «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», για να λάβετε γνώση και να τύχουν εφαρμογής από μέρους σας.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου οι Δ.Ο.Υ. να χορηγήσουν βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών, ως προς τη δραστηριότητα σε βιομηχανικές- βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, είναι η προσκόμιση της άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας από την αρμόδια σύμφωνα με το νόμο Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και οι αντίστοιχες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Για τις δραστηριότητες που απαλλάσσονται ατό την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, αρκεί η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο είτε της ειδικής δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 5 είτε της βεβαίωσης της ως άνω Αδειοδοτούσας Αρχής ότι υποβλήθηκε αίτημα για την έναρξη δραστηριότητας που υπάγεται στην εν λόγω παράγραφο.

Σημειώνουμε ότι οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή σε ολόκληρη την Επικράτεια και από την έναρξη της ισχύος τους καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 15 του ν. 2965/2001 (Φ5Κ 270/Α') που σας είχαν κοινοποιηθεί με το 1019177/403/ΔΜ/26-03-2003 έγγραφο μας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α. ΜΑΣΙΚΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο