Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-09-2014 ]

Αρ. πρωτ.: 18741/22.9.2014 Διευκρινίσεις σχετικά με δικαιούχους του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους φορέα

(Διευκρινίσεις σχετικά με δικαιούχους του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους φορέα)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αρ. Πρωτ.: 18741
Αθήνα, 22/09/2014

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ Β1

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56
Τ.Κ. 10441 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Τζουμάκα
Τηλ.: 2105275271, -259, -121
e-mail: @mou.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) Μέτρο 121 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με δικαιούχους του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους φορέα.


Κατά την εφαρμογή του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» για τους δικαιούχους που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους φορέα και υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μέτρου έχοντας υπόψη,

1. την παράγραφο 3.17 του παραρτήματος 3 - Κεφάλαιο Β της ΥΑ 11308/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1964/2010), όπως ισχύει κάθε φορά, όπου μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι η γεωργική εκμετάλλευση είναι επιλέξιμη αν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

2. το άρθρο 31 της ΚΥΑ 4985/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1026/2010), όπως ισχύει κάθε φορά, όπου μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους για μία πενταετία από την ημερομηνία της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης. Επιπλέον οι δικαιούχοι μεριμνούν ώστε οι επενδύσεις για τις οποίες ενισχύθηκαν να διατηρούν τη φύση τους και τους όρους υλοποίησής τους, να μην μεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, να μην διακόπτουν την παραγωγική τους δραστηριότητα και να μην μετεγκαθίστανται.

3. το γεγονός ότι δεν υποχρεούνται σε διακοπή του αγροτικού επαγγέλματος είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος πληρωμής και ως εκ τούτου η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης στους εν λόγω δικαιούχους.

Ωστόσο, δικαιούχοι που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης και δεν επιθυμούν να συνεχίσουν το επενδυτικό τους σχέδιο ή να ολοκληρώσουν την πενταετή τους δέσμευση, πρέπει να ακολουθήσουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 38α της ΥΑ 11308/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1964/2010) όπως ισχύει κάθε φορά, για τη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης.Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο