Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: 31987/Δ1.6196/18.9.2014 Συγκρότηση Ομάδας επεξεργασίας ρυθμίσεων και διατάξεων αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

(Συγκρότηση Ομάδας επεξεργασίας ρυθμίσεων και διατάξεων αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 31987/Δ1.6196

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας : 101 10 - Αθήνα
TELEFAX : 210 5240712
Πληροφορίες : Τ. Κουρουβακάλη
Τηλέφωνο : 2131516360
e-mail : [email protected]

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδας επεξεργασίας ρυθμίσεων και διατάξεων αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας


Έχοντας- υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν.3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις».

4. Την αναγκαιότητα επεξεργασίας ρυθμίσεων και διατάξεων αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτείται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ομάδα επεξεργασίας ρυθμίσεων και διατάξεων αποτελούμενη από τους παρακάτω :

1. Μάγγα Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοια, ως Πρόεδρο

2. Βούρτση Χαράλαμπο, αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

3. Χριστοδούλου Αντώνιο, αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

4. Τσιώλη Βασιλική, Προϊσταμένη της Δ/νσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

5. Παπαδοπούλου Κυριακή, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

6. Σερκεδάκη Αντώνιο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Συνθηκών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

7. Μπακέα Σταύρο, αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

8. Γαλανοπούλου Χαραλαμπία, Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

9. Παυλοπούλου Μελπομένη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

10. Τουφεκούλα Χρυσούλα, αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

11. Ζέρβα Γεωργία, Προϊσταμένη Δ/νσης στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

12. Μυλωνά Εμμανουήλ, Προϊστάμενο Τμήματος στη Δ/νση Όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

13. Τσατσούλη Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο Τμήματος στη Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

14. Κεραμάρη Ιωάννη, υπάλληλο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης της ΚΥ του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Συντονιστές της Ομάδας ορίζονται η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Άννα Στρατινάκη και ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Κωνσταντίνος Πανταζής.

Έργο της Ομάδας θα είναι η επεξεργασία ρυθμίσεων και διατάξεων αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σχετικών με:

α) την αντιμετώπιση της μοναδικότητας του ειδικού βιβλίου

β) την επικαιροποίηση της απόφασης για την κατηγοριοποίηση των προστίμων

γ) τη σχέση με την οικονομική αστυνομία και

δ) την παροχή δυνατότητας ελέγχου ταυτοτήτων κατά τη διενέργεια ελέγχων

Η ομάδα θα ολοκληρώσει το έργο της την 30/09/2014.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο