Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-1999 ]

ΠΟΛ.1095/20.4.1999 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 13 του Ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/8.4.1999), οι οποίες αφορούν τη "Μετάθεση χρόνου υποβολής απογραφικής δήλωσης" και παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή τους

(Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 13 του Ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/8.4.1999), οι οποίες αφορούν τη "Μετάθεση χρόνου υποβολής απογραφικής δήλωσης" και παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή τους )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20 Απριλίου 1999
Αρ.Πρωτ.:1039168/248/0015Β΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: A΄- Β΄- Γ΄
ΠΟΛ.: 1095

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 13 του νόμου 2703/99 (ΦΕΚ 72Α'/8.4.99) οι οποίες αφορούν τη <<Μετάθεση χρόνου υποβολής απογραφικής δήλωσης>> και παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή τους.

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 9 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 321/Α') προβλεπόταν η υποχρέωση καταβολής από 1 Μαϊου 1999 μέχρι 25 Μαϊου 1999 απογραφικής δήλωσης από χρήστες ή κατόχους φ.τ.μ. και συστημάτων, που χρησιμοποιούνται ή κατέχονται στις 30 Απριλίου 1999.
Η μεταβατική αυτή υποχρέωση, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, μετατίθεται κατά ένα (1) χρόνο.
Ετσι, από 1 Μαϊου 2000 μέχρι 25 Μαϊου 2000 πρέπει να υποβληθεί απογραφική δήλωση από κατόχους φ.τ.μ. και συστημάτων που θα χρησιμοποιούνται ή θα κατέχονται στις 30 Απριλίου 2000.
Καθ' όσον αφορά στις λεπτομέρειες της υποβολής της ανωτέρω απογραφικής δήλωσης (υπόχρεοι, αρμόδια ΔΟΥ, περιεχόμενο, συνέπειες μη υποβολής), ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 9 της υπ' αριθ. 1039213/260/0015/εγκυκλίου.

Ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α'/8.4.1999)

Αρθρο 13, παράγραφος 17
Μετάθεση χρόνου υποβολής απογραφικής δήλωσης

Η ημερομηνία 30 Απριλίου 1999, που αναφέρεται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'), μετατίθεται στις 30 Απριλίου 2000. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να μετατίθεται η ανωτέρω ημερομηνία και να ρυθμίζονται λεπτομέρειες υλοποίησης του μέτρου αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο