Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-09-2014 ]

Αρ. πρωτ.: οικ. 52233/3423/10.9.2014 Κυρώσεις του συστήματος εισροών-εκροών

(Κυρώσεις του συστήματος εισροών-εκροών)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΘΗΝΑ 10 Σεπτεμβρίου 2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 52233/3423
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.: 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σκυλλάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508453
FAX: 210-6508425

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Κυρώσεις του συστήματος εισροών-εκροών.


ΣΧΕΤ.: α) Υπουργική Απόφαση με Αρ. Οικ.40534/4859/16.8.2013 (2041 Β') «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.
Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων.»
β) Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. Φ2-1871/22.8.2013 (2173 Β') όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση Φ2−518/24.2.2014 (Β' 575) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων-καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων».
γ) Έγγραφο της Υπηρεσίας μας με αρ. Πρωτ. Οικ.46882/6199/18-09-13 (ΑΔΑ: ΒΛ9Θ1-1ΜΦ)
δ) Έγγραφο μας με Αρ. Πρωτ. ΕΜΠ 1429/12

Σε συνέχεια των (γ) και (δ) σχετικών εγγράφων μας, για διασταύρωση και έλεγχο των στοιχείων των πρατηρίων καυσίμων της λίστας του Υπουργείου Οικονομικών με τα στοιχεία που διαθέτουν οι Υπηρεσίες σας, σας υπενθυμίζουμε τα αναγραφόμενα στα ανωτέρω σχετικά και επιπρόσθετα τα εξής:

Για την Α και Β φάση εφαρμογής του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων ή των μικτών αερίων και υγρών καυσίμων (για τον τομέα των υγρών καυσίμων) ή των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων της Χώρας, στην περίπτωση που δεν έχει τροποποιηθεί η άδεια λειτουργίας (τοποθετηθεί ή δηλωθεί σύμφωνα με το (α) σχετικό) ώστε να περιλαμβάνει το σύστημα εισροών-εκροών σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού, θα πρέπει να επιβληθούν άμεσα οι κυρώσεις που αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση του (β) σχετικού.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων των τριών παραπάνω περιπτώσεων, όταν αυτά συγκεντρωθούν ανά Γενική Διεύθυνση, θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία μας με την μορφή συγκεντρωτικής αναφοράς ανά Γενική Διεύθυνση Μεταφορών.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο