Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-1999 ]

ΠΟΛ.1092/8.4.1999 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών για τις ΔΟΥ που εντάσσονται στο TAXIS

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών για τις ΔΟΥ που εντάσσονται στο TAXIS )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Απριλίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1038003/388/Δ.Τ. &Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
3. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 15η
4. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ12η
5. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 16η
6. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13η
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
! Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΠΟΛ.: 1092

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων εισφορών και τελών για τις ΔΟΥ που εντάσσονται στο TAXIS.

Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α').
2. Τις διατάξεις της υποπερ. γε' της περ. γ' του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992, ΦΕΚ 84/Α').
3. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α').
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Τις δυσχέρειες που δημιουργούνται στους φορολογούμενους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, λόγω έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των ΔΟΥ με το σύστημα TAXIS.
7. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, στοιχείων και ισοζυγιών του άρθρου 20 του ΚΒΣ, δηλώσεων φ.τ.μ. ή συστήματος του άρθρου 4 του Ν.1809/1988 και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών που λήγουν κατά τις ημέρες που οι αρμόδιες ΔΟΥ παραμένουν κλειστές, λόγω ένταξής τους στο σύστημα TAXIS, παρατείνονται για τις ΔΟΥ αυτές ως την επόμενη εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.

2. Με την παρούσα δεν θίγεται η υπ' αριθ.1118673/5428/1354/Α0014/ΠΟΛ.1254/1998 (ΦΕΚ 1160/Β'/5.11.1998) απόφαση, με την οποία ορίζεται διαφορετική παράταση για το ΦΠΑ.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο