Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-09-2014 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 22/9.9.2014 Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 9 /9/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ9/9/1201057

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
ΠΛΗΡΟΦ : Ελ. Δουλκερίδου
ΤΗΛ. : 210 5285617
Fax : 210 5285599
e-mail : [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 22

ΘΕΜΑ: «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας»


Σχετ : Το αρ.πρωτ 13/7/30186/2160/5-9-2014, έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με το δεύτερο άρθρο του Ν.4158/2013, οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης πλην Ν.Α.Τ., επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1-1-2013.

Με νεότερη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επανακαθορίστηκε το ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης σε 0,05% (αντί του 0,15%), με έναρξη ισχύος την 10.9.2014.

Ως εκ τούτου, ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2013, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,05% από 10.09.2014 και εφεξής.

Η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, έχει μεριμνήσει ώστε, όλες οι μηχανογραφικές εφαρμογές που συμπεριλαμβάνουν υπολογισμούς με ποσοστό επιτοκίου, να προσαρμοστούν στο νέο ποσοστό, από 10/9/2014.

Οι Προϊστάμενοι Περιφερειακών Διευθύνσεων θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των ανωτέρω στα Περιφερειακά Τμήματα, Τμήματα Ασφάλισης και Εσόδων και Τμήματα Συντάξεων, αρμοδιότητάς τους.

Του παρόντος να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊστάμενων Τμημάτων, ενυπόγραφα το προσωπικό των Υπηρεσιών.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Ν. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο