Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-1999 ]

ΠΟΛ.1089/8.4.1999 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1999) "Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις"

(Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1999) "Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις" )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 8 Απριλίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1036870/174/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ.: 1089

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α΄/8-2-1999) <<Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις>>.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία κληρονομιών (άρθρα 6, 7 και 8 του Ν.Δ.118/1973), για την επιβολή του φόρου κληρονομιών η φορολογική υποχρέωση γεννιέται, κατά κανόνα, κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου. Κατ' εξαίρεση, η φορολογική υποχρέωση μπορεί να μετατεθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, είτε εκ του νόμου, στις περιπτώσεις που περιοριστικά ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν.Δ.118/1973, είτε με απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, στις περιπτώσεις που περιοριστικά ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν.Δ.118/1973.
Η μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης θεσπίστηκε για τη διευκόλυνση των υπόχρεων σε φόρο λόγω της δέσμευσης των κληρονομικών στοιχείων και της, συνεπεία αυτής, δυσχέρειας καταβολής του φόρου.
Στις περιπτώσεις του άρθρου 8, μετάθεση χωρεί συνεπεία αιτήσεως του εις φόρου υπόχρεου, υποβαλλομένης προ της λήξεως του συνιστώντος τη μετάθεση λόγου και εντός πενταετίας, αρχομένης από της λήξεως της προς δήλωσιν προθεσμίας, εν πάση δε περιπτώσει προ της κοινοποιήσεως πράξεως επιβολής φόρου.
Με την κοινοποιούμενη διάταξη παρέχεται νέα αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών, αρχόμενη από τη δημοσίευση του νόμου, σε όσους τυχόν απώλεσαν την πενταετή προθεσμία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο