Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: 33038/5.9.2014 Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 με ποσό 119.650.883,15 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2014.

(Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 με ποσό 119.650.883,15 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2014.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 33038

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ.Κωδ.: 101 83- ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β.Καρακικέ
Τηλέφωνο: 213136 4733

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 με ποσό 119.650.883,15 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2014.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.    Τη με αριθμό 23 (Α.Π 7479/15-2-2011) εγκύκλιό μας «Καταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους δικαιούχους».

3.    Τη με αριθμό 61 (Α.Π 74894/30.12.2010) εγκύκλιό μας «Ασκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του ''Προγράμματος Καλλικράτης ''».

4.    Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2014 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

5.    Τη με αριθμό 30842/1.8.2013 (ΦΕΚ 1896 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2014.

6.    Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».

7.    Το Π.Δ 89/10.6.2014 (ΦΕΚ 134 Α') σχετικά με το διορισμό υπουργό.

8.    Την αριθμ. 4062/25.7.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 119.650.883,15 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο έτους 2014 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 (ΦΕΚ 36 Α) ως ακολούθως:

α/α

ΚΩΔ. ΤΠΔ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ

ΝΟΜΟΙ

ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Δ' ΔΙΜΗΝΟΥ 2014

1

50102

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

1.501.751,02

2

50105

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

363.281,03

3

50117

Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

540.465,86

4

50118

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

332.498,91

5

51112

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

674.672,10

6

51219

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

756.850,00

7

53105

ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΡΤΗΣ

708.476,85

8

59502

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

5.035.661,71

9

59505

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11.603.824,15

10

59506

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΤΤΙΚΗΣ

7.071.476,14

11

59704

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

2.370.089,79

12

59521

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

5.944.624,97

13

59608

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

3.115.812,89

14

59604

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

1.942.741,17

15

59812

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

5.241.049,90α/α

ΚΩΔ. ΤΠΔ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ! ΔΗΜΟ!

ΝΟΜΟΙ

ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Δ' ΔΙΜΗΝΟΥ 2014

16

59811

ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

1.842.348,50

17

59805

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

586.989,73

18

51316

ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΧΑΙΑΣ

4.529.147,56

19

50310

ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1.094.735,55

20

55103

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

271.580,02

21

55202

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

1.276.207,49

22

58123

ΡΟΔΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2.193.983,11

23

57101

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΒΡΟΥ

2.164.566,51

24

50426

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ

2.285.163,23

25

50506

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

183.797,41

26

52105

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

540.542,61

27

51417

ΠΥΡΓΟΥ

ΗΛΕΙΑΣ

1.423.634,88

28

55306

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

1.669.880,16

29

59112

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.953.032,40

30

53202

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

663.566,30

31

55433

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12.250.538,58

32

53313

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2.094.757,91

33

55504

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

1.464.966,22

34

54108

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1.515.523,04

35

55613

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

489.113,13

36

52205

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.178.897,82

37

52301

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

365.274,87

38

55706

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

723.500,00

39

55810

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

1.318.500,00

40

51505

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1.228.545,11

41

58206

ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

791.233,95

42

51617

ΣΠΑΡΤΗΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

595.308,00

43

54215

ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ

2.386.052,77

44

59201

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

659.252,57

45

58312

ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

1.002.936,39

46

58311

ΛΗΜΝΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

105.655,99

47

52404

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

250.612,96

48

54320

ΒΟΛΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1.971.558,03


α/α

ΚΩΔ. ΤΠΔ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ

ΝΟΜΟΙ

ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Δ' ΔΙΜΗΝΟΥ 2014

49

51715

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1.678.508,30

50

57204

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

1.534.396,22

51

55904

ΕΔΕΣΣΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

1.373.859,20

52

56104

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

1.768.180,37

53

53406

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

525.114,97

54

59309

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

719.753,40

55

57304

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

1.450.068,95

56

58402

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

462.031,07

57

56215

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

1.931.779,64

58

54425

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.457.530,01

59

50711

ΛΑΜΙΕΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1.240.503,80

60

56308

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

566.960,29

61

50801

ΔΕΛΦΩΝ

ΦΩΚΙΔΑΣ

206.566,86

62

56410

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

935.445,00

63

59423

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

1.797.650,43

64

58509

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

727.855,35

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

119.650.883,15Β. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.ΑΈ 674 « Προνοιακά επιδόματα», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Γ. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο 2014 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες πρόνοιες και αφορούν στη παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 (ΦΕΚ 36 Α).

Δ. Τέλος παρακαλούνται οι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως τη Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2014.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο