Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2014 ]

Διαιτητική απόφαση Ο.Μ.Ε.Δ. 1/2014 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

(Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.))

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434
210 88 14 922
210 88 15 393
[email protected]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626
2310 517 128
2310 517 119

Προς:
1. Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Ε.Τ.Ε.Ρ., 3ης Σεπτεμβρίου 48β (5ος όροφος, γραφείο 519), 104 33 Αθήνα
2. Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.), Βασιλίσσης Σοφίας 85 (2ος όροφος, Ρ/Σ KISS FM), 151 24 Μαρούσι

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2014

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)»

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: 1/4-9-2014)

1. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 267/01/26.6.2014 αίτηση της προς τον Ο.Μ.Ε.Δ η συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων με την επωνυμία «Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.)» ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου σε επιχειρήσεις - μέλη της με την επωνυμία «Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)», επειδή οι απευθείας διαπραγματεύσεις και η διαδικασία της μεσολάβησης που διεξήχθη μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) και της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργοδοτών με την επωνυμία Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) δεν οδήγησαν στην κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

2. Την 16/7/2014 ο Χατζής Γεώργιος αναδείχτηκα ως διαιτητής με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 § 4 του ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν.3899/2010 και τους Κανονισμούς του Ο.Μ.Ε.Δ.

3. Την 21/7/2014 ανέλαβα τα καθήκοντα μου και την 23/7/2014 έπειτα από έγγραφη πρόσκληση μου (αριθμ.πρωτ Ο.Μ.Ε.Δ 322/21.7.2014), κάλεσα σε κατ' ιδίαν συνάντηση τους εκπροσώπους της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργοδοτών με την επωνυμία Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) για να εκθέσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 § 5 και 15 § 4 του ν. 1876/1990 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 και τους κανονισμούς του Ο.Μ.Ε.Δ.. Η συνάντηση διενεργήθηκε με νόμιμη εκπροσώπηση της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. και εξεδόθη το σχετικό πρακτικό διαιτησίας Νο 1/23.7.2014 στο οποίο σημειώνεται ότι η εργοδοτική πλευρά Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. δεν αναγνωρίζει την διαδικασία της διαιτησίας έχοντας καταθέσει και σχετική επιστολή προς το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. δια του νομικού της εκπροσώπου (αριθμ.πρωτ.Ο.ΜΕ.Δ. 314/16/.7.2014).

4. Την 24/7/2014 έπειτα από έγγραφη πρόσκληση μου (αριθμ. πρωτ. Ο.Μ.Ε.Δ 322/21.7.2014), κάλεσα σε κατ' ιδίαν συνάντηση τους εκπροσώπους της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας - (Ε.Τ.Ε.Ρ.), για να εκθέσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 § 5 και 15 § 4 του ν. 1876/1990 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 και τους Κανονισμούς του Ο.Μ.Ε.Δ.. Η συνάντηση διενεργήθηκε με νόμιμη εκπροσώπηση της Ε.Τ.Ε.Ρ. και εξεδόθη το Νο 2/24.7.2014 σχετικό πρακτικό διαιτησίας στο οποίο σημειώνεται το αίτημα τους για την ανάγκη έκδοσης διαιτητικής απόφασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης. Η Ε.Τ.Ε.Ρ. κατέθεσε ΥΠΟΜΝΗΜΑ (συνημμένα 26 έγγραφα) με αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 328/22.7.2014. Το ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τα συνημμένα 26 έγγραφα κοινοποιήθηκαν και προς την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. ως οι κανόνες ορίζουν.

5. Την 30.7.2014 έπειτα από έγγραφη πρόσκληση μου (αριθμ. πρωτ Ο.Μ.Ε.Δ 343/24.7.2014), κάλεσα σε κοινή συνάντηση τους εκπροσώπους της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργοδοτών με την επωνυμία Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) και την συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων με την επωνυμία Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας - (Ε.Τ.Ε.Ρ.) για να εκθέσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 § 5 και 15 § 4 του ν. 1876/1990 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 και τους Κανονισμούς του Ο.Μ.Ε.Δ.. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών η συνάντηση της 30.7.2014 αναβλήθηκε και εξεδόθη το υπ' αριθμ. πρωτ. 350/28.7.2014 έγγραφο - πρόσκληση Ο.ΜΕ.Δ. για κοινή συνάντηση την 4η Αυγούστου 2014 και ώρα 12:00.

6. Την 4η Αυγούστου 2014 διενεργήθηκε η προγραμματισθείσα κοινή συνάντηση με νόμιμη εκπροσώπηση των διαπραγματευομένων μερών Ε.Τ.Ε.Ρ. και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. και εξεδόθη το υπ' αριθμ. 3/4.8.14 Πρακτικό Διαιτησίας στο οποίο καταγράφονται οι απόψεις των μερών και μεταξύ άλλων σημειώνεται:

«Επειδή οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς προσήλθαν να λάβουν μέρος στην διαδικασία της διαιτησίας παρά την εκπεφρασμένη άποψη τους με το κατατεθέν έγγραφο Υπόμνημα-Ενστάσεις (αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 314/16/.7.2014)τηςΕ.Ι.Ι.Ρ.Α. υπογεγραμμένου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής κ. Θεοδόση Γεώργιου με το οποίο γνωστοποιούν στον Ο.ΜΕ.Δ. μεταξύ άλλων ότι:
1) «Η αποδοχή εκ μέρους του Ο.ΜΕ.Δ. αιτήματος έναρξης διαδικασίας διαιτησίας του ν. 1876/1990 είναι μη νόμιμη»
2) «Η αντίθετη προσέγγιση εκ μέρους των οργάνων του Ο.ΜΕ.Δ. (ΔΣ/Διαιτητής) οδηγεί προφανώς σε παράβαση καθήκοντος» και
3) «Με βάση τα ανωτέρω η Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τη διαδικασία ανάδειξης διαιτητή και εν γένει την όλη διαδικασία της διαιτησίας την οποία θεωρεί απολύτως παράνομη»

ετέθη θέμα εάν το προαναφερθέν έγγραφο παραμένει σε ισχύ και εν τέλει ποια είναι η θέση της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. στην εν εξελίξει ευρισκόμενη κοινή συνάντηση διαιτησίας. «Ο Διαιτητής κ. Γ. Χατζής είπε ότι οφείλει να απαντήσει επί των αιτιάσεων της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. που αναγράφονται στο σχετικό έγγραφο Υπόμνημα -Ενστάσεις προς τον Ο.ΜΕ.Δ. (αριθμ.πρωτ.Ο.ΜΕ.Δ. 314/16-7-2014) αυτής, τόσο ως προς το παράνομο της διαδικασίας διαιτησίας επί του οποίου έχει εκδοθεί και αποσταλεί προς την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. σχετική επιστολή του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. (η οποία προσαρτάται στο παρόν πρακτικό), όσο και στο θέμα της παράβασης καθήκοντος του ως διαιτητού και επί του οποίου η θέση του είναι ότι η ανάληψη της υπόθεσης διαιτησίας εκ μέρους του είναι καθόλα νόμιμη και ισχυρή βάσει του άρθρ.16 ν.1876/1990 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της πρόσφατης απόφασης ΟλΣΤΕ 2307/2014 και ότι αντιθέτως θα αποτελούσε καταφανώς παράβαση καθήκοντος η άρνηση ανάληψης της διαιτησίας. Ο συμμετέχων στην συνάντηση Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. κ. Κωστάκης Παναγιώτης είπε ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. να συμμετάσχει στην διαδικασία της διαιτησίας και δεν τίθεται θέμα χαρακτηρισμού αυτής ως παράνομης και ως εκ τούτου το προμνησθέν έγγραφο (αριθμ.πρωτ.Ο.ΜΕ.Δ. 314/16-7-2014) της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. δεν ισχύει. Δεσμεύτηκε δε να προσκομίσει και σχετικό έγγραφο - απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. επί αυτού (προσκομίσθηκε απόσπασμα πρακτικού Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της 25.7.2014 με αριθμ. πρωτ. ΟΜΕ.Δ. 394/1-9-2014). Η υπογραφή του στο παρόν πρακτικό επαληθεύει τα λεχθέντα υπ' αυτού κατά την συνάντηση διαιτησίας. Μετά τα ανωτέρω η διαδικασία διαιτησίας προχώρησε επί του περιεχομένου της συνάντησης».

7. Με κοινή συμφωνία των μερών ορίστηκε νέα κοινή συνάντηση για τις 14.8.2014 ώρα 12:00 με θέματα προς συζήτηση για επίτευξη συμφωνίας όσα περιλαμβάνονται ως αντικείμενο της διαιτησίας στο Νο 3/4.8.2014 πρακτικό διαιτησίας.

8. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 371/4.8.2014 έγγραφο Ο.ΜΕ.Δ. απεστάλη πρόσκληση για κοινή συνάντηση την 14.8.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 με την συνδικαλιστική οργάνωση εργοδοτών με την επωνυμία Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. και τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων με την επωνυμία Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας Ε.Τ.Ε.Ρ. (στα κεντρικά γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., Πλατεία Βικτωρίας 7, 4ος όροφος, Αθήνα).

9. Την 11.8.2014 απεστάλη ΥΠΟΜΝΗΜΑ (συνημμένα 18 έγγραφα) (αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 377/11.8.14) της συνδικαλιστικής οργάνωσης εργοδοτών με την επωνυμία Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. Το ΥΠΟΜΝΗΜΑ (συνημμένα 18 έγγραφα) κοινοποιήθηκε και προς την Ε.Τ.Ε.Ρ. ως οι κανόνες ορίζουν. Η κοινή συνάντηση διενεργήθηκε με νόμιμη εκπροσώπηση της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. και Ε.Τ.Ε.Ρ. και εξεδόθη το Νο 4/14.8.2014 σχετικό πρακτικό διαιτησίας με το οποίο ορίστηκε κατ' ιδίαν συνάντηση με την Ε.Τ.Ε.Ρ. στις 19.8.2014 και με την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. την 26.12.2014 και ώρα 12 μμ (στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. Πλ.Βικτωρίας 7), με θέματα προς συζήτηση τα όσα περιλαμβάνονται στα πρακτικά διαιτησίας.

10. Η κατ' ιδίαν συνάντηση με την Ε.Τ.Ε.Ρ. της 19.8.2014 διενεργήθηκε βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 382/18.8.2014 πρόσκλησης Ο.ΜΕ.Δ. και εξεδόθη το Νο5/19.8.2014 σχετικό πρακτικό διαιτησίας και με την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. στις 26.8.2014 και εξεδόθη το Νο 6/26.8.14 πρακτικό διαιτησίας.

11. Κατά τις κατ' ιδίαν και κοινές συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη υπήρξε νόμιμη παράσταση αυτών με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των, ως αναγράφονται στα σχετικά πρακτικά. Κατά τις κοινές συναντήσεις των μερών Νο 3/4.8.14 και Νο 4/14.8.2014 πρακτικά διαιτησίας καθορίστηκε το αντικείμενο της διαιτησίας και συγκεκριμένα:

1) Ο καθορισμός των κατωτάτων ορίων βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων των τεχνικών ραδιοφωνίας (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)
2) Ο ημερήσιος χρόνος εργασίας
3) Η αμοιβή της υπερεργασίας και υπερωρίας
4) Ο αριθμός ημερών των συνδικαλιστικών αδειών
5) Το πεδίο εφαρμογής της Δ.Α.
6) Περίπτωση προστασίας από καταγγελία συμβάσεως εργασίας.
7) Η καταβολή και εξόφληση αποδοχών
8) Χρόνος προειδοποίησης σε περίπτωση απεργίας.
9) Η ισχύς και διάρκεια της Δ.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω

Και εν όψει της σαφούς αδυναμίας των ενδιαφερομένων μερών να καταλήξουν σε συμφωνία αφού έλαβα υπόψη μου τα ακόλουθα:

1. Την από 29.10.2012 εξώδικη δήλωση - καταγγελία της υπ' αριθμ. 8/2012 Δ.Α. του Ο.ΜΕ.Δ εκ μέρους της Ε.Τ.Ε.Ρ. και την σε αυτήν πρόσκληση για διαπραγματεύσεις της εργατικής πλευράς στην οποία περιλαμβάνονται τα οικονομικά και θεσμικά αιτήματα και η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εργασίας.

2. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 26/1Μ/9.1.2013 αίτηση προς τον Ο.Μ.Ε.Δ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.

3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 196/5 Μαρτίου 2013 Ο.Μ.Ε.Δ. Πρόταση Μεσολάβησης του Μεσολαβητή κ. Μαυραγάνη Ευστράτιου.

4. Το με υπ' αριθμ.πρωτ. 226/14.3.2013 Ο.Μ.Ε.Δ προς την εργατική πλευρά με την επωνυμία «Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας Ε.Τ.Ε.Ρ.» και την εργοδοτική πλευρά με την επωνυμία «Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.» έγγραφο ότι «την πρόταση μεσολάβησης του Μεσολαβητή κ. Ευστράτιου Μαυραγάνη απεδέχθη η εργατική πλευρά και απέρριψε η εργοδοτική».

5. Την Σ.Σ.Ε. της 13.4.2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) (Π.Κ. 18/13-4-09) και τις υπ'αριθμ. 2-Εφ/2010 και 8/2012 Διαιτητικές Αποφάσεις του Ο.ΜΕ.Δ.

6. Όλα τα έγγραφα του φακέλου της διαδικασίας μεσολάβησης του Μεσολαβητή κ. Ευστράτιου Μαυραγάνη.

7. Την μελέτη «φόρμα επαγγελματικού περιγράμματος του/της ηχολήπτη/τριας» που εκπονήθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ (νυν ΕΟΠΠΕΠ) στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπου αναλύονται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του ηχολήπτη όπως επίσης και την περιγραφή επαγγέλματος αυτού του ΟΑΕΔ - ΟΕΕΚ.

8. Το ότι, όπως δηλώθηκε από τα μέρη, στο πεδίο ισχύος της διαδικασίας έκδοσης Δ.Α. περιλαμβάνονται 42 ραδιοφωνικοί σταθμοί της Αττικής μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α, εκ των οποίων 10 περίπου εξ' αυτών είναι ενημερωτικοί και 200 περίπου τεχνικοί μέλη της Ε.Τ.Ε.Ρ., που εργάζονται στους ανωτέρω ραδιοφωνικούς σταθμούς.

9. Τις απόψεις των μερών που συνοψίζονται στα εξής:

α) Η εργατική πλευρά «Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.)» αναφέρθηκε:
1. Στις απόψεις της που αναπτύχτηκαν κατά το στάδιο της μεσολάβησης § 6 ανωτέρω.
2. Στο περιεχόμενο του υπ' αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 328/22.7.2014 υπομνήματος της 21.7.2014 (συνημμένα 26 έγγραφα).
3. Στις απόψεις που εκφράστηκαν και καταγράφηκαν στα πρακτικά των κοινών και κατ' ιδίαν συναντήσεων No 2/24.7.14, No 3/4.8.14, No 4/14.8.14, No 5/19.8.14.

β) Η εργοδοτική πλευρά «Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)» αναφέρθηκε:
1. Στις απόψεις της που αναπτύχτηκαν κατά το στάδιο της μεσολάβησης § 6 ανωτέρω.
2. Στο περιεχόμενο του υπ' αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 377/11.8.14 υπομνήματος της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. (συνημμένα 18 έγγραφα)
3. Στις απόψεις που εκφράστηκαν και καταγράφηκαν στα πρακτικά των κοινών και κατ' ιδίαν συναντήσεων No 1/23.7.14, No 3/4.8.14, No 4/14.8.14, No 6/26.8.14.

10. To γεγονός ότι κατά την διαδικασία της διαιτησίας διαπιστώνεται:

1) Συμφωνία των μερών μόνο στο της § 11.7 ανωτέρω «Η καταβολή και εξόφληση αποδοχών»

Αντικείμενο Διαιτησίας

Ρύθμιση Διαιτητικής Απόφασης

«Η καταβολή και εξόφληση αποδοχών»

Ένταξη στο άρθρο 3


2) Διαφωνία των μερών σε όλα τα υπόλοιπα θέματα, εκτός της § 11.7 ανωτέρω, του αντικείμενου της διαδικασίας διαιτησίας επί των οποίων επιλαμβάνεται η παρούσα Δ.Α. με τα σχετικά άρθρα αυτής ως κάτωθι:

Αντικείμενο Διαιτησίας

Ρύθμιση Διαιτητικής Απόφασης

1) 0 καθορισμός των κατώτατων ορίων βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων των τεχνικών ραδιοφωνίας) (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

(Άρθρο 2) «Αποδοχές»

2) 0 ημερήσιος χρόνος εργασίας

(Άρθρα 3 και 4) σε συνάρτηση με (Άρθρο 7) «Διασφάλιση θέσεων Εργασίας - Ρήτρα Ζημίας»

3) Η αμοιβή της υπερεργασίας και υπερωρίας

Ως ο νόμος ορίζει

4) 0 αριθμός ημερών των συνδικαλιστικών αδειών

(Άρθρο 5) «Άδειες Άσκησης Συνδικαλιστικών Καθηκόντων»

5) Το πεδίο εφαρμογής της Δ.Α.

(Άρθρο 1) «Πεδίο Εφαρμογής» σε συνάρτηση με (Άρθρο 7) «Διασφάλιση Θέσεων Εργασίας - Ρήτρα Ζημίας»

6 ) Περίπτωση προστασίας από καταγγελία συμβάσεως εργασίας

Σχετική ρύθμιση στο Άρθρο 7 «Διασφάλιση Θέσεων Εργασίας - Ρήτρα Ζημίας»

7) Χρόνος προειδοποίησης σε περίπτωση απεργίας.

Σχετική ρύθμιση στο Άρθρο 6 «Γενικά Θέματα»

8) Η διάρκεια και ισχύς της Δ.Α.

(Άρθρο 8) «Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης» και (Άρθρο 9) «Διάρκεια -Ισχύς»11.Την έκθεση ΙΟΒΕ (Ιούνιος 2014)- ΕΛΛΑΔΑ : Σημαντική βελτίωση κλίματος, με ενίσχυση καταναλωτικής εμπιστοσύνης
«Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Ιούνιο διατηρεί την πρόσφατη ανοδική τόση του και διαμορφώνεται στις 103,7 (από 99,1) μονάδες, στην καλύτερη επίδοση από τον Απρίλιο του 2008. Η απαισιοδοξία πολιτών και επιχειρήσεων για την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα συνεχώς αμβλύνεται: στις Υπηρεσίες καταγράφεται αισθητή ανάκαμψη προσδοκιών, ενώ και στη Βιομηχανία, το Λιανικό Εμπόριο και τις Κατασκευές το κλίμα επίσης βελτιώνεται. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη συνεχίζει να βελτιώνεται για τέταρτο διαδοχικό μήνα, στα λιγότερο αρνητικά επίπεδα των τελευταίων 41Δ ετών, αντανακλώντας λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και της χώρας. Όπως είναι εύλογο ένα μέρος της καταγραφόμενης βελτίωσης θα πρέπει να αποδοθεί στην ιδιαίτερα θετική πορεία του τουρισμού που με τη σειρά της επηρεάζει διάφορους κλάδους της οικονομίας ενώ στηρίζει εισοδηματικά μεγάλο πλήθος νοικοκυριών, κυρίως στην περιφέρεια».

12.Την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΓΑΤ του έτους 2013 και 2014:

Στοιχείο

Περίοδος

Τιμή

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Πληθωρισμός)

Ιούλ. 14/Ιούλ. 13

-0,7

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Ιούλ. 14/Ιούλ. 13

-0,8

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Προσωρινά στοιχεία)

Β» 3μηνο 2014

-0,2

Δείκτης Ανεργίας

Α» 3μηνο 2014

27,8ΕΛ.ΣΓΑΤ Ιούλιος 2014 «Από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) του μηνός Ιουλίου 2014, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2013 προκύπτει μείωση 0,7%, έναντι μείωσης επίσης 0,7%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012. Ο Γsv/κός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2014 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2014, παρουσίασε μείωση 1,2%, έναντι
μείωσης 1,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2012 - Ιουλίου 2013 παρουσίασε μείωση 1,5%, έναντι αύξησης 0,3%, που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο».

13. Την πολιτική μισθών και απασχόλησης της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2013-2014 που αποτυπώνει την γενική πολιτική εξέλιξη των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων και η οποία παραμένει αμετάβλητη για τα έτη 2013 και 2014 όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.:

Για το 2013 ΑΡΘΡΟ 2 «Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά την διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν»

Για το 2014 ΑΡΘΡΟ 3 «Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν».

14. Την Δ.Α. 26/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης που εργάζονται σε Τηλεοπτικούς Σταθμούς με εθνική εμβέλεια.

15. To άρθρο 5 παρ. 1 Συντάγματος περί οικονομικής και επιχειρηματικής ελευθερίας, καθώς και της επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένης, από το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ., ιδιοκτησίας του εργοδότη (άρθρο 17 Συντάγματος, ως και διατάξεις του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.).

16. Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων Ρ/Σ (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεως, ταμειακές ροές), τις δικαστικές εκκρεμότητες για οικονομικές - εργασιακές διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, τα γενικά επίπεδα απασχόλησης και ανεργίας).

17. Τα στατιστικά στοιχεία του ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Γ71/36/1.8.2014 «Σύγκριση βασικών μεγεθών Δεκ. 2013-Δεκέμβριος 2012».

18. Το γεγονός ότι ο διαιτητής καλείται σύμφωνα,

Με το άρθρο 16 σε συνδυασμό με το νέο άρθρο 14 § 2 του ν. 1876/1990, όπως αυτά ισχύουν με βάση το άρθρο 14 του ν. 3899/2010,

Με το άρθρο 3 § 3 της ΠΥΣ 6/2012:
«Μεταξύ των στοιχείων, που σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α ' 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνει υπόψη του ο διαιτητής ή η Επιτροπή Διαιτησίας, περιλαμβάνονται και οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν κατά την διαδικασία της διαιτησίας και κυρίως οι οικονομικές συνθήκες, η πρόοδος στην μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας, η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και η παραγωγική δραστηριότητα στον επαγγελματικό κλάδο που σχετίζεται με την διαφορά».

3) Με την απόφαση της ΟλΣτΕ 2307/2014 και την ακύρωση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1, 2 και 4 ΠΥΣ 6/2012:
«...Επειδή, συνεπώς, οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της ΠΥΣ 6/2012, οι οποίες προβλέπουν την κατάργηση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία και περιορίζουν το αντικείμενο της και οι οποίες αντιβαίνουν προς το άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος, για τους λόγους που εκτέθηκαν στις προηγούμενες σκέψεις και προβάλλονται βασίμως με τις κρινόμενες αιτήσεις, πρέπει να ακυρωθούν. Πρέπει, επίσης, κατ' αποδοχή των ίδιων λόγω ακυρώσεως, να ακυρωθούν και οι - συναφείς με τις παραπάνω διατάξεις των παρ. 1 και 2 - μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 της ΠΥΣ 6/2012.»». να υποκαταστήσει την ελλείπουσα συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς η δε έκταση της ρυθμιστικής του αρμοδιότητας οριοθετήθηκε με συμφωνία των μερών στα θέματα που αναφέρονται στην § 11 της παρούσας Δ.Α. Η διαιτητική απόφαση διέπεται από τις αρχές της ισότητας των διαδίκων και της ακρόασης και των δύο πλευρών. Η πρώτη πραγματώνεται όταν κανένας από τους διαδίκους δεν αποκτά, σε σχέση με τους λοιπούς, ιδιαίτερα δικαιώματα, ή δεν απαλλάσσεται από τις επιβαλλόμενες στους άλλους υποχρεώσεις στο δικονομικό πεδίο. Η δεύτερη επιτυγχάνεται με την παροχή σε όλους τους διαδίκους της ευχέρειας, αφ ενός να παραστούν κατά τις συζητήσεις της διαφοράς και την υποβολή των ισχυρισμών τους και των αποδεικτικών τους μέσων, ύστερα από σχετική κλήτευσή τους από τους διαιτητές, αφ' ετέρου δε να λάβουν γνώση των ισχυρισμών των αντιδίκων τους και να τους αντικρούσουν (ΑΠ 40/2010).

19. Την ανάγκη να ρυθμιστούν οι όροι αμοιβής και εργασίας με διαιτητική απόφαση αφού εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια επίτευξης συλλογικής σύμβασης εργασίας με συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) και Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) αλλά και του γεγονότος ότι έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την λήξη της μετενέργειας της Σ.Σ.Ε. 2009 και Δ.Α. 8/2012 και της δημιουργηθείσης εξ' αυτού του γεγονότος καταστάσεως στους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφωνίας (Ηλεκτρονικών και Ηχοληπτών) στις επιχειρήσεις Ρ/Σ.,

κατέληξα στην εξής απόφαση

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις διατάξεις της παρούσης Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι τεχνικοί ραδιοφώνου, μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) με τις ειδικότητες:

α) Του ηλεκτρονικού: Ως ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού σήματος σε οποιανδήποτε μορφή και σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική κάλυψη των εξωτερικών μεταδόσεων του Ρ/Σ όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ και

β) Του ηχολήπτη: Ως ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή μετάδοση από τον Ρ/Σ προγράμματος και είναι αυτός που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικό σταθμό και η εργασία του πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του Ρ/Σ.

Οι εργαζόμενοι ως ηχολήπτες ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ πρέπει:

α) Να έχουν πτυχίο ΙΕΚ-ΤΕΕ - ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α, Β - ΤΕΣ - ΚΕΓΕ - ΚΕΚ - ΚΕΤΕΣ - ΚΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οιουδήποτε τομέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτου ή ραδιοτεχνίτου ή Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή Τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρολόγων ή ακουολογίας). Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών και Μουσικής για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται αντίστοιχες,

β) Ως εμπειρικοί να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη ως ηχολήπτες Ρ/Σ ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία προσλαμβάνονται.

Όσοι Τεχνικοί Ρ/Σ εργάζονταν κατά την 2α Μαρτίου 2004 απασχολούμενοι σε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες ανεξάρτητα από την κατοχύρωση των τυπικών προσόντων που ορίζονται για την κάθε ειδικότητα (πτυχία ή εμπειρικότητα ή προϋπηρεσία), θεωρείται ότι είναι ειδικευμένοι στην ειδικότητα που απασχολούνται και μπορούν να την ασκούν, ακολουθώντας, βάσει προϋπηρεσίας τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε..

Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού μετά την 2α Μαρτίου 2004 πρέπει να γίνονται με βάση τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα (α) πτυχία ή (β) εμπειρικότητα που περιγράφονται παραπάνω αναλυτικά για κάθε ειδικότητα. Η ειδικότητα που μπορούν να ασκούν είναι αυτή που έχουν (ασκούν) κατά την στιγμή που υπεγράφη η Σ.Σ.Ε. μεταξύ Ε.Τ.Ε.Ρ και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α της 2ας Μαρτίου 2004. Τυχόν μετάβαση του Τεχνικού από την μία ειδικότητα στην άλλη, θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης και ουδόλως τον επηρεάζει στον βασικό μισθό ή στα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

Διευκρινίζεται ότι, όπου στο κείμενο της παρούσης αναφέρεται η λέξη «Τεχνικός», σε όλες τις περιπτώσεις σημαίνει «Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός ραδιοσταθμού».

Άρθρο 2
Αποδοχές


Από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζόμενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ της χώρας καθορίζονται ως εξής:


Έτη Υπηρεσίας και Προϋπηρεσίας

Κλιμάκια σε Ευρώ

από 0 έως 2ο συμπληρωμένο

1,010

από 2ο συμπληρωμένο έως 4ο συμπληρωμένο

1,080

από 4ο συμπληρωμένο έως 6ο συμπληρωμένο

1,150

από 6ο συμπληρωμένο έως 8ο συμπληρωμένο

1,230

από 8ο συμπληρωμένο έως 10ο συμπληρωμένο

1,300

από 10ο συμπληρωμένο έως 12ο συμπληρωμένο

1,380

από 12ο συμπληρωμένο έως 14ο συμπληρωμένο

1,415

από 14ο συμπληρωμένο έως 16ο συμπληρωμένο

1,495

από 16ο συμπληρωμένο έως 18ο συμπληρωμένο

1,590

από 18ο συμπληρωμένο έως 20ο συμπληρωμένο

1,630

από 20ο συμπληρωμένο έως 22ο συμπληρωμένο

1,675

από 22ο συμπληρωμένο έως 24ο συμπληρωμένο

1,740

από 24ο συμπληρωμένο έως 26ο συμπληρωμένο

1,800

από 26ο συμπληρωμένο έως 28ο συμπληρωμένο

1,900

από 28ο συμπληρωμένο έως 30ο συμπληρωμένο

2,015

από 30ο συμπληρωμένο έως 32ο συμπληρωμένο

2,085

από 32ο συμπληρωμένο έως 34ο συμπληρωμένο

2,180

από 34ο συμπληρωμένο έως 36ο συμπληρωμένο

2,270

από 36ο συμπληρωμένο έως 38ο συμπληρωμένο

2,360

από 38ο συμπληρωμένο έως 40ο συμπληρωμένο

2,480

από 41ο και άνω

2,585

Άρθρο 3

Από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας οι καθοριζόμενες με την παρούσα αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχούς ωραρίου, 8ωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών.
H επιχείρηση Ρ/Σ θα καταβάλλει προσπάθεια να κατανέμει τις νυχτερινές, Κυριακές και αργίες βάρδιες ισομερώς για όλους τους τεχνικούς της ιδίας ειδικότητας. Η καταβολή των δεδουλευμένων τακτικών αποδοχών γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτική απόδειξη καταβολής δεδουλευμένων προς κάθε εργαζόμενο. Η καταβολή και εξόφληση τυχόν οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών γίνεται κατά την χρονική σειρά που κάθε απαίτηση κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.

Το ετήσιο επίδομα αδείας σε κάθε εργαζόμενο Τεχνικό καταβάλλεται το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της θερινής άδειας αναψυχής ή τμήματος της, δεκαήμερης τουλάχιστον συνεχούς διαρκείας. Θερινή άδεια αναψυχής για την παρούσα, νοείται οποιαδήποτε άδεια χορηγείται στον εργαζόμενο Τεχνικό μετά την 1η Ιουνίου εκάστου έτους.

Άρθρο 4

Προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς μικτού ή ειδησεογραφικού προγράμματος, οι εργαζόμενοι στα στούντιο συγχρόνου εκπομπής του Ρ/Σ, σε καμία περίπτωση δεν εργάζονται στο στούντιο αυτό περισσότερες από τέσσερις ώρες ανά βάρδια, ενώ το υπόλοιπο της βάρδιας αναπληρώνεται με εργασία ηχολήπτη Ρ/Σ σε στούντιο παραγωγής προγράμματος μέσα στην κύρια κτιριακή εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ώρες 22.00 έως 06.00 στην περίπτωση κατά την οποία στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα του Ρ/Σ είναι ηχογραφημένο κατά το ήμισυ τουλάχιστον ή συμφωνεί η πλειοψηφία των εργαζομένων στα στούντιο, ηχοληπτών.

Καθ' όλο το 24ωρο αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του Ηχολήπτη που ρυθμίζει τον ήχο τουλάχιστον μία φορά την ώρα.

Άρθρο 5
Άδειες άσκησης συνδικαλιστικών καθηκόντων


α) Από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1) Στον ή στην Πρόεδρο και στον ή στην Αντιπρόεδρο της πρώτης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δεκατριών(13) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στον ή στην Γενικό Γραμματέα και στον ή στην Ταμία της πρώτης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, εννέα (9) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, τριών (3) εργασίμων ημερών κάθε μήνα.

2) Στα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.Ρ. που συμμετέχουν στην διοίκηση της δευτεροβάθμιας οργάνωσης χορηγείται πρόσθετη άδεια για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, πέντε (5) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Επίσης στους συνέδρους της δευτεροβάθμιας οργάνωσης που συμμετέχει η Ε.Τ.Ε.Ρ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές κατά τις ημέρες διεξαγωγής των συνεδρίων της δευτεροβάθμιας οργάνωσης. Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις αδειών ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του στον εργοδότη του.

β) Οι ειδικές άδειες χορηγούνται επιπλέον της κανονικής και σε καμιά περίπτωση δεν αφαιρούνται απ' αυτήν.

γ) Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. ιδιοκτήτες των ραδιοφωνικών σταθμών, υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων - μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση (Ρ/Σ). Με την ίδια δήλωση πρέπει το σωματείο να γνωστοποιήσει το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβαθμίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε, καθώς και τον κατάλογο των μελών της Ένωσης στον κάθε ραδιοφωνικό σταθμό. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με έγγραφη ατομική δήλωση τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου. Κάθε ραδιοσταθμός υποχρεούται να αποστέλλει στην εκάστοτε έδρα της Ε.Τ.Ε.Ρ απόδειξη καταβολής και κατάλογο των εργαζομένων για τους οποίους έχει καταβληθεί η παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής μία (1) εβδομάδα το αργότερο μετά την καταβολή.

δ) Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση της διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής δράσης με την ανάρτηση ανακοινώσεων, συγκεντρώσεων εντός του χώρου εργασίας ή άλλου κοντινού χώρου που παρέχεται με Δαπάνη της εταιρίας, απρόσκοπτου επισκέψεως από τα μέλη του Δ.Σ. κατά το χρόνο λειτουργίας του σταθμού, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Ρ/Σ, καθώς επίσης και της μετάδοσης των ανακοινώσεων της Ε.Τ.Ε.Ρ.

Άρθρο 6
Γενικά θέματα


Για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και την αποτροπή μελλοντικών συγκρουσιακών καταστάσεων χρήσιμο είναι τα μέρη να προσπαθούν να επιλύουν καλόπιστα τα ανακύπτοντα προβλήματα εργασιακών σχέσεων. Σ'αυτό το πλαίσιο συνίσταται η αποφυγή ενεργειών που άπτονται μονομερών αλλαγών σε θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα Δ.Α., χωρίς να έχουν εξαντληθεί πριν οι προσπάθειες ενημέρωσης (γραπτής η προφορικής) και διαβούλευσης μεταξύ των μερών (ΕΤΕΡ και ΕΙΙΡΑ), πάντοτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Τέτοιες ενέργειες διατάραξης του εργασιακού κλίματος και της ομαλής επιχειρηματικής λειτουργίας μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά π.χ. η μη τήρηση του χρόνου προειδοποίησης σε περίπτωση απεργίας, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας, η εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης απόδοσης εργαζομένων κ.ά.

Άρθρο 7
Διασφάλιση θέσεων εργασίας - Ρήτρα ζημίας


Από την κατάθεση της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και καθόλο το διάστημα ισχύος της τα μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α δεν επιτρέπεται να προβούν σε καταγγελία της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτού - μέλους της Ε.Τ.Ε.Ρ κάνοντας χρήση των τροποποιημένων σε σχέση με την Σ.Σ.Ε. 2009 και Δ.Α. 8/2012 όρων της παρούσας Δ.Α (ειδικότερα των άρθρων 1 και 3). Σε περίπτωση που στην διάρκεια ισχύος της παρούσης Δ.Α. υπάρξουν μονομερείς καταγγελίες συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης των μισθωτών - μελών της Ε.Τ.Ε.Ρ., από τους εργοδότες - μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α., ανεξάρτητα εάν πρόκειται για ομαδικές η μεμονωμένες τοιαύτες, τότε θα ισχύσουν τα κάτωθι:

1) Η καταβαλλόμενη αποζημίωση μονομερούς λύσεως της σύμβασης εργασίας που δικαιούται κάθε μισθωτός - μέλος της Ε.Τ.Ε.Ρ θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50% του ποσού αυτής, εξοφλουμένου αυτοτελώς, μη συμψηφιζόμενου με οποιοδήποτε άλλο ποσό αποζημίωσης, σε 2 (δύο) ανά δίμηνο δόσεις με έναρξη από την ημερομηνία της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

2) Όταν λύεται μονομερώς σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτού - μέλους της Ε.Τ.Ε.Ρ., ηλικίας 55 ετών και άνω και υπάρχει περίπτωση αυτασφάλισης του, ο εργοδότης υποχρεούται, πέραν της ανωτέρω πρόσθετης αποζημίωσης, να καταβάλλει το 50% του κόστους αυτασφάλισης,του ποσού εξοφλουμένου ανά μήνα με βάση την σχετική απόδειξη πληρωμής του, για χρονικό διάστημα 1 (ενός) έτους.

Άρθρο 8
Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης


1. Όροι της Δ.Α. 8/2012, της Σ.Σ.Ε. 2009 και όλων των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων Τεχνικών Ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικών και Ηχοληπτών), μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της «Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α)» που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα, διατηρούνται σε ισχύ.

2. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν σε εφαρμογή της απόφασης αυτής, καθώς και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που ρυθμίζονται με Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, Προεδρικά Διατάγματα, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 9
Διάρκεια - Ισχύς


Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 9.1.2013 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.

Ημερομηνία Κατάθεσης: 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο