Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-04-1999 ]

ΠΟΛ.1086/5.4.1999 Θεώρηση βιβλιαρίου συντήρησης φ.τ.μ. - Αναγραφή αριθμού μητρώου φ.τ.μ. Στο Δελτίο Αποστολής ή το Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής

(Θεώρηση βιβλιαρίου συντήρησης φ.τ.μ. - Αναγραφή αριθμού μητρώου φ.τ.μ. Στο Δελτίο Αποστολής ή το Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 5 Απριλίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1035798/224/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄- Γ΄
ΠΟΛ.: 1086

ΘΕΜΑ: Α.- Θεώρηση βιβλιαρίου συντήρησης Φ.Τ.Μ.
           Β.- Αναγραφή αριθμ. Μητρώου Φ.Τ.Μ. στο δελτίο αποστολής ή το τιμολόγιο - δελτίο αποστολής.

Α. Διαδικασία θεώρησης βιβλιαρίου φ.τ.μ.

Οπως ήδη σας έχουμε γνωστοποιήσει με την υπ' αριθ. 1039213/260/0015/εγκύκλιο "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'), φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις", για όσες καινούριες φ.τ.μ. αποκτώνται από 1.4.1998, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
για την έκδοση παραστατικών, οι αγοραστές ή χρήστες, κατά την προσκόμιση στη ΔΟΥ (εντός δέκα ημερών) του παραστατικού απόκτησης και την υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να προσκομίζουν υποχρεωτικά για θεώρηση και το βιβλιάριο συντήρησης.
Η θεώρηση (διάτρηση) γίνεται με τη διαδικασία θεώρησης βιβλίων.
Διευκρινίζουμε ότι στην έννοια του όρου "διαδικασία" δεν περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις θεώρησης βιβλίων και στοιχείων που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 2ι' και 8 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν.2081/1992 και του άρθρου 63, παρ. 1 του Ν.2084/1992. Κατά συνέπεια, κατά τη διαδικασία θεώρησης του βιβλιαρίου συντήρησης φ.τ.μ., στο οποίο δεν καταχωρούνται φορολογικές εγγραφές, δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή ενημερότητας Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

Β. Αναγραφή αριθμού μητρώου φ.τ.μ. στα παραστατικά απόκτησης

Στο άρθρο 4 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α') και ισχύει από 1.4.1998, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου, αναφέρεται ότι: "Ο πωλητής φ.τ.μ. και συστημάτων εκδίδει το Δελτίο Αποστολής ή το Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής σε δύο επιπλέον αντίτυπα με την ένδειξη "για τη ΔΟΥ του αγοραστή", από τα οποία το ένα υποχρεούται να παραδώσει στη ΔΟΥ αυτή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του...". Ο αιτιολογικός λόγος θέσπισης της ανωτέρω διαδικασίας πληροφόρησης είναι η
αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των διατιθέμενων φ.τ.μ. και συστημάτων. Είναι γνωστό ότι βασικό και ουσιαστικό στοιχείο "ταυτότητας" των φ.τ.μ. είναι ο αριθμός μητρώου αυτών, ο οποίος παραμένει αναλλοίωτος και εκτυπώνεται σε όλα τα εκδιδόμενα από τις φ.τ.μ. παραστατικά.
Καθίσταται, λοιπόν, φανερό ότι ο αριθμός μητρώου των φ.τ.μ. αποτελεί το βασικό "εργαλείο" οποιουδήποτε διασταυρωτικού ελέγχου.
Για τη διευκόλυνση του σκοπού που εξυπηρετούν οι σχετικές διατάξεις, ιδίως δε μετά την ένταξη σημαντικού αριθμού ΔΟΥ στο σύστημα TAXIS, κρίνεται αναγκαία η αναγραφή και του αριθμού μητρώου στα εκδιδόμενα παραστατικά απόκτησης φ.τ.μ. και συστημάτων (Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής). Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας, τόσο οι ίδιες, όσο και οι συνεργάτες τους αντιπρόσωποι, μεταπωλητές κ.λπ., αλλά και κάθε μεμονωμένος πωλητής, πρέπει στο εξής να αναγράφουν στο Δελτίο Αποστολής ή
το Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής και τον αριθμό μητρώου της φ.τ.μ., εκτός των άλλων που απαιτούνται από τις διατάξεις του ΚΒΣ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο