Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-04-1999 ]

ΠΟΛ.1083/5.4.1999 Τα αντικειμενικά κριτήρια δεν έχουν εφαρμογή για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, οι οποίες κατά τη χρήση 1998 αποδειγμένα δεν λειτούργησαν

(Τα αντικειμενικά κριτήρια δεν έχουν εφαρμογή για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, οι οποίες κατά τη χρήση 1998 αποδειγμένα δεν λειτούργησαν )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 5 Απριλίου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1035440/615/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄
ΠΟΛ.: 1083

ΘΕΜΑ: Τα αντικειμενικά κριτήρια δεν έχουν εφαρμογή για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, οι οποίες κατά τη χρήση 1998 αποδειγμένα δεν λειτούργησαν.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Οπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, για τις προηγούμενες χρήσεις 1996 και 1997, με τις διατάξεις των Ν.2459/1997 και Ν.2597/1998, αντίστοιχα, εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων, στην περίπτωση που αυτές δεν πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα και με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης υποβολής των σχετικών περιοδικών δηλώσεων απόδοσης ΦΠΑ των ετών αυτών, χωρίς παράλληλα να διαπιστωθεί παράβαση του ΚΒΣ.

2. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή για τη χρήση 1998, με συνέπεια όσες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων παρέμειναν αποδειγμένα σε αδράνεια και δεν πραγματοποίησαν κανένα έσοδο στη χρήση 1998 να υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού του
εισοδήματός τους.

3. Υστερα από τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική κατάσταση άσκησης των προαναφερόμενων επιχειρήσεων, για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αδράνειας αυτών, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, γίνεται δεκτό να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 περί αντικειμενικών κριτηρίων στις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων και για τη χρήση 1998 (οικονομικό έτος 1999), εφόσον αυτές κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν λειτούργησαν πραγματικά και αποδειγμένα.

Για την απόδειξη των παραπάνω απαιτείται, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης στην αρμόδια ΔΟΥ, η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, όπως αποδείξεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρη την περίοδο κ.λπ., από τα οποία θα προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτούργησαν στη χρήση 1998.

Τα ανωτέρω θα έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν ήδη υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλοντας προς τούτο τροποποιητική δήλωση με τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο