Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-08-2014 ]

Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5020308 ΕΞ 2014/26.8.2014 Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ

(Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5020308 ΕΞ 2014
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10   
                  101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Νέγρη
Τηλέφωνο : 210 69.87.475
FAX    :       210 69.87.489
Email    : customs.value-[email protected]

ΘΕΜΑ : Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ.

ΣΧΕΤ. : α) Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5013135 ΕΞ 2013 / 04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

β) Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5013134 ΕΞ 2013 / 04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2014 της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 246/21.08.2014) και ισχύει από 22.08.2014 και για περίοδο έξι μηνών, σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές όξινου γλουταμινικού νατρίου, οι οποίοι κατατάσσονται επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ ex 2922 42 00 (κωδικός TARIC 2922 42 00 10), καταγωγής Ινδονησίας.

Οι συντελεστές του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ κυμαίνονται από 7,0% έως 28,4%, ανάλογα με την εταιρεία από την οποία παράγεται το προϊόν.

Η εφαρμογή των ατομικών δασμολογικών συντελεστών εξαρτάται από την προσκόμιση έγκυρου εμπορικού τιμολογίου το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα του κανονισμού. Εάν δεν προσκομιστεί το εν λόγω τιμολόγιο, εφαρμόζεται ο δασμός που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες».

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης του εν λόγω προϊόντος υπόκειται στη σύσταση εγγύησης η οποία ισοδυναμεί με το ποσό του προσωρινού δασμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής: 1) να αντικαταστήσουν με το αποστελλόμενο φύλλο 7 το ταυτάριθμο φύλλο του Κεφαλαίου 29, 2) να προσθέσουν το αποστελλόμενο φύλλο 7α στο Κεφάλαιο 29 του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (α'σχετική), 3) να αντικαταστήσουν τον πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε έρευνα (β' σχετική) με τον αποστελλόμενο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α
ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο