Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-08-2014 ]

Αρ. Πρωτ.: Δ19Γ 5020059 ΕΞ 2014/21.8.2014 Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 825/2014 του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2014 « για την τροποποίηση του Καν (ΕΕ) αριθμ. 692/2014 σχετικά με περιορισμούς στην εισαγωγή στην Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης»

(Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 825/2014 του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2014 « για την τροποποίηση του Καν (ΕΕ) αριθμ. 692/2014 σχετικά με περιορισμούς στην εισαγωγή στην Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2014
Αρ. Πρωτ.:Δ19Γ 5020059 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 1 9η - ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταρ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες :  Σ. Μπαντέκα
Τηλέφωνο : 210-6987444
Fax : 210 6987450
e-mail : [email protected]


ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 825/2014 του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2014 « για την τροποποίηση του Καν (ΕΕ) αριθμ. 692/2014 σχετικά με περιορισμούς στην εισαγωγή στην Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης»

ΣΧΕΤ : Η αριθμ. Δ19Γ 5017976 ΕΞ/24-7-2014 ΔΥΟ με την οποία κοινοποιήθηκε ο Καν. (ΕΕ) 692/2014

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή, τον Καν. (ΕΕ) 825/2014, με τον οποίο τροποποιείται ο Καν (ΕΕ) 692/2014 ως προς:

- την αντικατάσταση του τίτλου αυτού,

- την προσθήκη στο άρθρο 1 σημείων στ) και ζ) ,

- την παρεμβολή των άρθρων 2α έως 2δ ,

- την μετονομασία του παραρτήματος του σε «Παράρτημα Ι» καθώς και

- την προσθήκη των παραρτημάτων ΙΙ και Ill, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

1. Απαγορεύεται η εξαγωγή άμεσα ή έμμεσα βασικού εξοπλισμού και τεχνολογίας για τους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και εκμετάλλευσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευτικών αποθεμάτων του παραρτήματος ΙΙΙ, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Κριμαία ή Σεβαστούπολη ή προς χρήση στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη. Η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται για την εκτέλεση συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπως ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου Κανονισμού με το άρθρο 2γ παρ. 5.

2. Ο κανονισμός έχει ενσωματωθεί στο TARIC .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΞΑ - ΜΑΡΙΑΤΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο