Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-08-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5019272 ΕΞ 8.8.2014 Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1081/19.03.2014 Α.Υ.Ο περί κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων για σκοπούς ΦΠΑ

(Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1081/19.03.2014 Α.Υ.Ο περί κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων για σκοπούς ΦΠΑ)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014
Αριθ. πρωτ. : Δ17Ε 5019272 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ 17Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε΄: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο:210 69.87.481
Fax:210 69.87.489
E - mail:vat-[email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1081/19.03.2014 Α.Υ.Ο περί κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων για σκοπούς ΦΠΑ

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την ΠΟΛ.1081/19.3.2014 Α.Υ.Ο, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 964/Β/16.04.2014 και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με Α.Δ.Α ΒΙΟ4Η-ΧΘΡ, με την οποία καταργείται η υποχρέωση θεώρησης βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονταν σε υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί κατ΄εξουσιοδότηση του Κώδικα ΦΠΑ για τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων εφαρμογής της νομοθεσίας ΦΠΑ.

Η κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων για σκοπούς ΦΠΑ ακολουθεί την κατάργηση, από 01.01.2014, της θεώρησης βιβλίων και φορολογικών στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαράγραφος Ε1 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012).

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη Α.Υ.Ο καταργείται η υποχρέωση θεωρήσης βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονταν στις ακόλουθες Α.Υ.Ο που τυγχάνουν εφαρμογής από τις τελωνειακές αρχές:

- Π. 8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987 Α.Υ.Ο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ πλοίων και πλωτών μέσων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1642/96 (νυν άρθρο 27 του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ») (Δελτίο Προμήθειας υλικών και αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ, Ειδικό Βιβλίο Προμήθειας εγχώριων υλικών και αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ),

- ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο περί διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος (Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από ΦΠΑ),

- ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο περί διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας σε αγοραστή-ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό τις Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους Μέλους (απόδειξη λιανικής),

- ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Α.Υ.Ο περί διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα Κ.Α.Ε Α.Ε με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε ή τρίτη χώρα (Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από ΦΠΑ των Κ.Α.Ε Α.Ε)

Διευκρινίζεται ότι, η ΠΟΛ.1024/21.1.1993 Α.Υ.Ο δεν εφαρμόζεται από τις τελωνειακές αρχές για τους λόγους που διαλαμβάνονται στην αριθ. πρωτ. Τ. 2858/931/A0019/07.05.1993 Δ.Υ.Ο.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τις ως άνω Α.Υ.Ο τηρούνται και εκδίδονται αθεώρητα.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο