Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-1999 ]

ΠΟΛ.1075/17.3.1999 Μεταβιβάσεις των εκμισθωμένων οχημάτων βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων

(Μεταβιβάσεις των εκμισθωμένων οχημάτων βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Μαρτίου 1999
Αριθ.πρωτ.:1016827/193/Τ.&Ε.Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ B'
ΠΟΛ.: 1075

ΘΕΜΑ: Μεταβιβάσεις των εκμισθωμένων οχημάτων βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων.

Με αφορμή ερώτημα που τέθηκε στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής.
1. Με την υπ' αριθ. Α.2/40819/7167/7.11.1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του Ν.1959/1991 και την οποία σας έχουμε κοινοποιήσει με την υπ' αριθ. 1000284/21/0014/ΠΟΛ.1029/31.1.1992 εγκύκλιο διαταγή, καθορίζονται ο τρόπος, το περιεχόμενο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων, καθώς και οι περιπτώσεις διαγραφής, ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής (άρθρο 17 του Ν.1959/1991) και του Ν.1665/1986. Ειδικότερα, με την περ. γ' της παρ. 2 της ως άνω απόφασης ορίζεται ότι, στη θέση των παρατηρήσεων του βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας, αναγράφεται η ένδειξη ότι έχει παραχωρηθεί η χρήση του αυτοκινήτου, δυνάμει της υπ' αριθ. ...... σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία ισχύει για ...... χρόνια.

2. Με την παρ. 5 της ως άνω απόφασης ρυθμίζεται η διαδικασία αγοράς του μισθίου από τον μισθωτή πριν από την πάροδο τριετίας, η οποία γίνεται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη.
Σε περίπτωση αγοράς του μισθίου μετά πάροδο τριετίας από τον ίδιο μισθωτή, η αγορά μπορεί να γίνει και με συμφωνία πωλητή και αγοραστή, καταχωριζομένη στο βιβλιάριο μεταβολών, κατοχής και κυριότητας, ενώπιον του εξουσιοδοτουμένου προς τούτο υπαλλήλου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Διευκρινίζεται ότι ούτε από τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά ούτε και από άλλη σχετική διάταξη, έχει καθιερωθεί υποχρέωση προσκόμισης πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing),
προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.
Εννοείται ότι η μεταβίβαση θα γίνεται από πρόσωπο που έχει λάβει σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση από τους έχοντας τέτοιο δικαίωμα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο